HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Angel | Mika Newton tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Angel | Mika Newton

When you look into my eyes
World becomes a better place
And you know deep inside
Love is taking all the space
Baby, I love you... and you?

We are birds
We fly so high and we are falling down
When I dream of you
My dream is so fearless
We are people of the planet, we live human lives
We are angels, we're in danger,
we are crystal white... crystal white

When you look into my eyes
Sun is touching mountain top
When you look into my eyes
It will never have to stop
Baby, I love you... and you?

We are birds
We fly so high and we are falling down
When I dream of you
My dream is so fearless
We are people of the planet, we live human lives
We are angels, we're in danger, we are crystal white... crystal white...

Lời Việt

Angel | Mika Newton

Khi anh nhìn vào mắt em
Thế giới sẽ trở thành nơi tốt đẹp hơn
Và anh đi sâu vào bên trong
Tình yêu là lấy tất cả không gian
Anh yêu, em yêu anh thế còn anh?

Chúng ta là các loài chim
Chúng ta đã bay thật cao và rơi xuống
Khi giấc mơ của em là của anh
Giấc mơ của em thật can đảm
Ta là người của hành tinh này, ta sống cuộc sống của con người
Ta là những thiên thần, đang gặp trong nguy hiểm,
Ta là những viên pha lê trong suốt

Khi anh nhìn vào mắt em
Mặt trời chạm đỉnh núi
Khi anh nhìn vào mắt em
Mọi thứ sẽ không bao giờ phải dừng lại
Anh yêu, em yêu anh thế còn anh?

Chúng ta là các loài chim
Chúng ta đã bay thật cao và rơi xuống
Khi giấc mơ của em là của anh
Giấc mơ của em thật can đảm
Ta là người của hành tinh này, ta sống cuộc sống của con người
Ta là những thiên thần, đang gặp trong nguy hiểm,
Ta là những viên pha lê trong suốt

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.