HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Ruby Tuesday | Declan Galbraith tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Ruby Tuesday | Declan Galbraith

She would never say where she came from
Yesterday don't matter if it's gone
While the sun is bright
Or in the darkest night
No one knows
She comes and goes

Goodbye, Ruby Tuesday
Who could hang a name on you?
When you change with every new day
Still I'm gonna miss you...

Don't question why she needs to be so free
She'll tell you it's the only way to be
She just can't be chained
To a life where nothing's gained
And nothing's lost
At such a cost

Goodbye, Ruby Tuesday
Who could hang a name on you?
When you change with every new day
Still I'm gonna miss you...

There's no time to lose, I heard her say
catch your dreams before they slip away
Dying all the time
lose your dreams
and you will lose your mind.
Ain't life unkind?

Goodbye, Ruby Tuesday
who could hang a name on you?
When you change with every new day
Still I'm gonna miss you...

Lời Việt

Ruby Tuesday | Declan Galbraith

Nàng tới từ đâu nàng chẳng bao giờ nói
Ngày hôm qua chẳng hề gì nếu nó đã qua đi
Khi mặt trời tỏa sáng
Hay trong màn đêm tối tăm
Không ai biết
Nàng đã đến rồi đi.

Tạm biệt, Ruby Tuesday
Ai có thể giữ mãi một cái tên cho em?
Khi em thay đổi qua từng ngày mới
Anh sẽ vẫn nhớ đến em...

Đừng hỏi tự sao nàng cần được tự do biết bao
Nàng sẽ bảo với bạn chỉ có cách đó thôi
Chỉ là nàng chẳng thể bị trói buộc
Đến một cuộc sống mà chả có gì đạt được
Và chả có gì mất đi
Bằng một cái giá.

Tạm biệt, Ruby Tuesday
Ai có thể giữ mãi một cái tên cho em?
Khi em thay đổi qua từng ngày mới
Anh sẽ vẫn nhớ đến em...

Không mất thì giờ, tôi nghe nàng nói
Bắt lấy những ước mơ của anh trước khi chúng lẩn mất
Hấp hối trong mọi lúc
Mất đi những ước mơ của anh
Và anh sẽ mất đi ý chí
Không phải cuộc đời tàn nhẫn sao?

Tạm biệt, Ruby Tuesday
Ai có thể giữ mãi một cái tên cho em?
Khi em thay đổi qua từng ngày mới
Anh sẽ vẫn nhớ đến em...

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.