HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Too Late To Cry (ft. Adrian San ) | Vivien O'Hara tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Too Late To Cry (ft. Adrian San ) | Vivien O'Hara

All this time when I with you was crying
My heart was so blind
All this time when I with you was crying
It’s too late to cry

Layin down on the floor
I try to cry for you no more
Layin down on the floor
Still love you, still loving you
Layin down on the floor
Don’t wanna fight for you no more
Layin down on the floor
Still love you, still loving you

All this time when I with you was crying
My heart it was so blind
All this time when I with you was crying
It’s too late to cry

Layin down on the floor
I try to cry for you no more
Layin down on the floor
Still love you, still loving you
Layin down on the floor
Don’t wanna fight for you no more
Layin down on the floor
Still love you, still loving you

All this time when I with you was crying
My heart was so blind
All this time when I with you was crying
It’s too late to cry

So why do we lie
Why do we cry
Why do we have to say goodbye

Why do we lie
Why do we cry
Why do we have to say goodbye
Why do we lie
Why do we cry
Why do we have to say goodbye

Why do we lie
Why do we cry
Why do we have to say goodbye

Baby I can’t describe
How bad I feel inside

Lời Việt

Too Late To Cry (ft. Adrian San ) | Vivien O'Hara

Toàn bộ thời gian bên anh em chỉ khóc
Trái tim em đã quá mù quáng
Toàn bộ thời gian bên anh em chỉ khóc
Đã quá muộn để khóc

Đặt lưng xuống sàn
Anh đã cố để khóc cho em nhưng không nhiều
Đặt lưng xuống sàn
Vẫn còn yêu em, vẫn thương em nhiều
Đặt lưng xuống sàn
Không muốn tranh cãi với em nữa
Đặt lưng xuống sàn
Vẫn còn yêu em, vẫn yêu em lắm

Toàn bộ thời gian bên anh em chỉ khóc
Trái tim em đã quá mù quáng
Toàn bộ thời gian bên anh em chỉ khóc
Đã quá muộn để khóc

Đặt lưng xuống sàn
Anh đã cố để khóc cho em nhưng không nhiều
Đặt lưng xuống sàn
Vẫn còn yêu em, vẫn thương em nhiều
Đặt lưng xuống sàn
Không muốn tranh cãi với em nữa
Đặt lưng xuống sàn
Vẫn còn yêu em, vẫn yêu em lắm

Toàn bộ thời gian bên anh em chỉ khóc
Trái tim em đã quá mù quáng
Toàn bộ thời gian bên anh em chỉ khóc
Đã quá muộn để khóc

Vì vậy, tại sao chúng ta nói dối
Tại sao chúng ta khóc
Tại sao chúng ta phải nói lời tạm biệt

Tại sao chúng ta nói dối
Tại sao chúng ta khóc
Tại sao chúng ta phải nói lời tạm biệt
Tại sao chúng ta nói dối
Tại sao chúng ta khóc
Tại sao chúng ta phải nói lời tạm biệt

Tại sao chúng ta nói dối
Tại sao chúng ta khóc
Tại sao chúng ta phải nói lời tạm biệt

Em yêu ơi, anh không thể nào diễn tả được
Trong lòng anh cảm thấy tệ biết nhường nào

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.