HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Popular | Eric Saade tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Popular | Eric Saade

Stop, don't say that it's impossible
'Cause I know it's possible
Though I know you never look my way
I can say; you will one day
I can say you will one day

I will be popular, I will be popular
I'm gonna get there, popular
My body wants you girl
My body wants you girl
I'll get you when I'm popular
I put my hands up in the light
You see me dancing for my life
I will be popular, I will be popular
I'm gonna get there, popular

Spread the news I'm gonna take the fight
For the spotlight, day and night
I can take this to the number one
Be someone, before you're gone
Be someone before you're gone

I will be popular, I will be popular
I'm gonna get there, popular
My body wants you girl
My body wants you girl
I'll get you when I'm popular
I put my hands up in the light
You see me dancing for my life
I will be popular, I will be popular
I'm gonna get there, popular

Oh, pop, oh pop, oh popular
Oh, pop, oh pop, oh popular
Oh, pop, oh pop, oh popular
Oh, oh-oh-oh

I will be popular, I will be popular
I'm gonna get there
My body wants you girl
My body wants you girl
I'll get you when I'm popular
I put my hands up in the light
You see me dancing for my life
I will be popular, I will be popular
Popular .

Lời Việt

Popular | Eric Saade

Dừng lại, đừng nói đó là điều không thể
Vì tôi biết rằng đó là điều có thể
Dù biết rằng bạn không bao giờ nhìn theo cách của tôi
Tôi có thể nói, bạn sẽ thấy một ngày
Tôi có thể nói bạn sẽ thấy một ngày

Tôi sẽ trở nên nổi tiếng, tôi sẽ trở nên nổi tiếng
Tôi sẽ nhận được sự nổi tiếng
Cơ thể của tôi muốn em
Cơ thể của tôi muốn em
Tôi sẽ có được em khi tôi nổi tiếng
Tôi đưa bàn tay lên trong ánh sáng
Em nhìn thấy tôi nhảy múa cho cuộc sống của tôi
Tôi sẽ trở nên nổi tiếng, tôi sẽ trở nên nổi tiếng
Tôi sẽ nhận được sự nổi tiếng

Cứ loan tin đi, tôi sẽ đấu tranh
Vì ánh đèn sân khấu, ngày và đêm
Tôi có thể làm điều này một cách tốt nhất
Hãy trở thành một ai đó, trước khi bạn ra đi
Hãy trở thành một ai đó, trước khi bạn ra đi

Tôi sẽ trở nên nổi tiếng, tôi sẽ trở nên nổi tiếng
Tôi sẽ nhận được sự nổi tiếng
Cơ thể của tôi muốn em
Cơ thể của tôi muốn em
Tôi sẽ có được em khi tôi nổi tiếng
Tôi đưa bàn tay lên trong ánh sáng
Em nhìn thấy tôi nhảy múa cho cuộc sống của tôi
Tôi sẽ trở nên nổi tiếng, tôi sẽ trở nên nổi tiếng
Tôi sẽ nhận được sự nổi tiếng

Oh, pop, pop oh, oh nổi tiếng
Oh, pốp, pốp oh, oh nổi tiếng
Oh, pốp, pốp oh, oh nổi tiếng
Oh, oh, oh, oh

Tôi sẽ trở nên nổi tiếng, tôi sẽ trở nên nổi tiếng
Tôi sẽ nhận được sự nổi tiếng
Cơ thể của tôi muốn em
Cơ thể của tôi muốn em
Tôi sẽ có được em khi tôi nổi tiếng
Tôi đưa bàn tay lên trong ánh sáng
Em thấy tôi nhảy múa cho cuộc sống của tôi
Tôi sẽ trở nên nổi tiếng, tôi sẽ trở nên nổi tiếng
Nổi tiếng.

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.