HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Miss Lucifer's Love | Unknown tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Miss Lucifer's Love | Unknown

Miss Lucifer's love
She's the devil, and I like it
Miss Lucifer's love
Ooh, her love is so exciting
Miss Lucifer's love
Don't you know she really grooves me
When she come
I'll be there to meet her
When she come
Don't you know I'm gonna stand up and greet her
Miss Lucifer's love
She's the devil and I like it
Ooh, her love is so exciting
Don't you she really groo-ooves me
When she come
I'll tell it on a mountain
When she come
I'll drink from her unholy fountain
Miss Lucifer's love
She's the devil and I like it
Miss Lucifer's love
Ooh, her love, it's so exciting
Miss Lucifer's love
Oooh, the girl she really grooves me
She just wants to satisfy (x33)
Miss Lucifer's love (x10)

Lời Việt

Miss Lucifer's Love | Unknown

Tình yêu của nàng Lucifer
Nàng thật quỷ quyệt, và tôi thích thế
Tình yêu của nàng Lucifer
Ối giời ơi, tình yêu của nàng làm tôi bấn chết đi được
Tình yêu của nàng Lucifer
Các người có biết nàng thật sự ám ảnh tôi không
Khi nàng tới bên
Tôi sẽ ở đó để gặp nàng
Các người có biết được rằng tôi sẽ luôn kề bên và ủng hộ nàng không
Tình yêu của nàng Lucifer
Nàng thật quỷ quyệt, và tôi thích thế
Ối giời ơi, tình yêu của nàng làm tôi bấn chết đi được
Các người có biết nàng thật sự ám ảnh tôi không
Khi nàng tới bên
Tôi sẽ hét lên từ trên đỉnh núi
Khi nàng tới bên
Tôi sẽ uống cạn dòng nước từ con suối rất đỗi tầm thường của nàng
Tình yêu của nàng Lucifer
Nàng thật quỷ quyệt, và tôi thích thế
Tình yêu của nàng Lucifer
Ối giời ơi, tình yêu của nàng làm tôi bấn chết đi được
Nàng chỉ muốn được hài lòng thôi( x33)
Tình yêu của nàng Lucifer(x10)

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.