HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Push It | Salt N Pepa tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Push It | Salt N Pepa

Ah, push it
Ah, push it

Oooh, baby, baby
Baby, baby
Oooh, baby, baby
Baby, baby

Get up on this!

Ow! Baby!
Salt and Pepa's here!

Now wait a minute, y'all
This dance ain't for everybody
Only the sexy people
So all you fly mothers, get on out there and dance
Dance, I said!

Salt and Pepa's here, and we're in effect
Want you to push it, babe
Coolin' by day then at night working up a sweat
C'mon girls, let's go show the guys that we know
How to become number one in a hot party show
Now push it

Ah, push it - push it good
Ah, push it - push it real good
Ah, push it - push it good
Ah, push it - p-push it real good

Hey! Ow!
Push it good!

Oooh, baby, baby
Baby, baby
Oooh, baby, baby
Baby, baby

Yo, yo, yo, yo, baby-pop
Yeah, you come here, gimme a kiss
Better make it fast or else I'm gonna get pissed
Can't you hear the music's pumpin' hard like I wish you would?
Now push it

Push it good
P-push it real good

Ah, push it
Get up on this!

Boy, you really got me going
You got me so I don't know what I'm doing

Ah, push it

Lời Việt

Push It | Salt N Pepa

Ah, đẩy vào nào
Ah, đẩy vào nào

Oooh, anh yêu, anh yêu
Anh yêu, anh yêu
Oooh, anh yêu, anh yêu
Anh yêu, anh yêu

Cùng chơi hết sức nào!

Ow! Anh yêu à!
Salt và Pepa đã đến!

Chờ chút đã, mọi người
Điệu nhảy này không dành cho tất cả mọi người
Chỉ cho mấy người quyến rũ thôi
Nào những người tuyệt vời, hãy lên đây và nhảy nào
Nhảy, tôi bảo nhảy đấy!

Salt và Pepa đã đến, và chúng tôi là một hiện tượng
Muốn chơi anh đấy anh yêu
Cả ngày thật tuyệt vời và đến đêm lại trở nên nóng bỏng
Nào các cô gái, hãy cho lũ con trai biết
Làm cách nào để trở thành số một trong một bữa tiệc
Nào đẩy đi

Ah, đẩy đi - đẩy thật mạnh
Ah, đẩy đi - đẩy thật là mạnh
Ah, đẩy đi - đẩy thật mạnh
Ah, đẩy đi - đẩy thật là mạnh

Này! Ow!
Đẩy mạnh vào!

Oooh, anh yêu, anh yêu
Anh yêu, anh yêu
Oooh, anh yêu, anh yêu
Anh yêu, anh yêu

Yo, yo, yo, yo, anh yêu à
Yeah, đến đây nào, hôn tôi cái nào
Làm nhanh lên không thì tôi nổi giận đấy
Anh không nghe thấy tiếng nhạc đập vang hồi như tôi mong anh giống như thế à?
Nào đẩy vào nào

Đẩy mạnh vào
Đ-Đẩy thật mạnh vào

Ah, đẩy vào nào
Cùng chơi hết mình nào!

Anh yêu à, anh làm em sung sướng lắm đấy
Anh hiểu em tới nỗi em không hiểu mình đang làm gì luôn

Ah, đẩy mạnh vào

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.