HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Running Scared (ft. Nigar Jamal) | Eldar Gasimov tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Running Scared (ft. Nigar Jamal) | Eldar Gasimov

Come to me, come to me tonight
Oh God, I need you, anyway
Baby, I just wanna be, be around you all the time
Oh God, I need you, oh...

I'm running, I'm scared tonight
I'm running, I'm scared of life
I'm running, I'm scared of breathing
'Cause I adore you

I'm running, I'm scared tonight
I'm running, I'm scared of breathing
'Cause I adore you

Come to me, come to me a bit more
Oh God, I need you
There's nothing left for me to say

So rest on me darling, stay forever more
Oh God, I need you, I need you
I'm running, I'm scared tonight
I'm running, I'm scared of life

I'm running, I'm scared of breathing
'Cause I adore you
I'm running, I'm scared tonight
I'm running, I'm scared of breathing
'Cause I adore you

Oh, what I wouldn't give away
To be your shelter and keep you safe
Keep you safe

I'm running, I'm scared tonight
I'm running, I'm scared of life
I'm running, I'm scared of breathing
'Cause I adore you

I'm running, I'm scared tonight
I'm running, I'm scared of breathing
'Cause I adore you

And I'm running
And I'm runnïng scared
'Cause I adore you.

Lời Việt

Running Scared (ft. Nigar Jamal) | Eldar Gasimov

Hãy đến với anh, đến với anh đêm nay
Ôi đức Chúa, anh rất cần em, và cho dù gì đi nữa
Anh yêu, em chỉ muốn như thế, được bên anh với tất cả các thời gian
Chúa ơi, em cần anh, oh ...

Tôi đang chạy, tôi sợ đêm nay
Tôi đang chạy, tôi sợ hãi cuộc sống này
Tôi đang chạy, tôi sợ hãi hơi thở ấy
Vì tôi luôn yêu mến em

Tôi đang chạy, tôi sợ đêm nay
Tôi đang chạy, tôi sợ hãi hơi thở ấy
Vì tôi yêu mến em

Hãy đến với em, đến với em nhiều thêm một chút
Ôi Thiên Chúa, em cần anh
Em chẳng biết nói gì nữa

Vì vậy hãy nghỉ ngơi bên em, hãy ở lại mãi mãi
Ôi Chúa ơi, anh cần em, anh cần em
Tôi đang chạy, tôi rất sợ đêm nay
Tôi đang chạy, tôi sợ hãi cuộc sống

Tôi đang chạy, tôi sợ hãi hơi thở ấy
Vì tôi yêu mến em
Tôi đang chạy, tôi sợ đêm nay
Tôi đang chạy, tôi sợ hãi hơi thở ấy
Vì tôi yêu mến em

Ồi, anh sẽ không cho đi tất cả
Để có nơi trú ẩn của em và giữ cho em thật an toàn
Giữ cho em thật an toàn

Tôi đang chạy, tôi cảm thấy sợ đêm nay
Tôi đang chạy, tôi sợ hãi cuộc sống
Tôi đang chạy, tôi sợ hãi hơi thở ấy
Vì tôi yêu mến em

Tôi đang chạy, tôi sợ đêm nay
Tôi đang chạy, tôi sợ hãi hơi thở
Vì tôi yêu mến em.

Và tôi đang chạy
Và tôi sợ hãi chạy
Vì tôi yêu mến em.

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.