HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Lost in life | Sirenia tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Lost in life | Sirenia

A fading hope and a broken dream
Is all there is for me
It's all there was and will ever be
And I keep falling further down

We are lost in this life, you and I
We've been living a lie
Time keeps passing us by, but we can't deny
We've been lost all the time

There's no way to cope for these wasted years
Nor for these long lost tears
I'm giving in to all my fears
As I keep falling further down

We are lost in this life, you and I
We've been living a lie
Time keeps passing us by, but we can't deny
We've been lost all the time

We are lost in this life, you and I
We've been living a lie
Time keeps passing us by, but we can't deny
We've been lost all the time

We are lost in this life, you and I
We've been living a lie (we've been living a lie)
Time keeps passing us by, but we can't deny
We've been lost all the time (we've been lost all the time)

Lời Việt

Lost in life | Sirenia

Một hi vọng tàn lụi và một giấc mơ vỡ nát
Là tất cả những gì còn lại
Mọi thứ sẽ chỉ như vậy và sẽ mãi như vậy
Và tôi đang tiếp tục lún sâu hơn nữa

Chúng ta là những kẻ lạc bước trong cuộc sống này, bạn và tôi
Chúng ta đang sống trong một sự dối trá
Thời gian tiếp tục trôi qua, nhưng chúng ta không thể từ bỏ
Chúng ta luôn lạc lối

Không cách nào đương đầu với những năm tháng đã mất
Cũng như những dòng nước lăn dài nơi khoé mắt
Tôi đang chịu thua cho những nỗi sợ của mình
Như tôi đang tiếp tục lún sâu hơn nữa

Chúng ta là những kẻ lạc bước trong cuộc sống này, bạn và tôi
Chúng ta đang sống trong một sự dối trá
Thời gian tiếp tục trôi qua, nhưng chúng ta không thể từ bỏ
Chúng ta luôn lạc lối

Chúng ta là những kẻ lạc bước trong cuộc sống này, bạn và tôi
Chúng ta đang sống trong một sự dối trá
Thời gian tiếp tục trôi qua, nhưng chúng ta không thể từ bỏ
Chúng ta luôn lạc lối

Chúng ta là những kẻ lạc bước trong cuộc sống này, bạn và tôi
Chúng ta đang sống trong một sự dối trá (Chúng ta đang sống trong một sự dối trá)
Thời gian tiếp tục trôi qua, nhưng chúng ta không thể từ bỏ
Chúng ta đang luôn lạc lối (Chúng ta luôn lạc lối)

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.