HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài We No Speak Americano | Yolanda Be Cool tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

We No Speak Americano | Yolanda Be Cool

Comme te po'
Comme te po'
Comme te po' capì chi te vò bene
Si tu le parle 'mmiezzo americano?
Quando se fa l'ammore sotto 'a luna
Come te vene 'capa e di: "I love you!?"

Pa pa l' americano
Pa pa l' americano
Pa pa l' americano

Fa l' americano!

Pa pa l' americano
Fa fa l' americano

Whisky soda e rockenroll
Whisky soda e rockenroll
Whisky soda e rockenroll

Engtrans

How can you
How can you
How can you understand that I care about you
If you speak half American and half Italian
When we're together beneath the moon
How are you capable of saying "I love you"?

I don't speak American [x3]
We don't speak American
I don't speak American
We don't speak American

Whisky and soda and rock 'n roll [x3]

Lời Việt

We No Speak Americano | Yolanda Be Cool

Làm sao bạn có thể
Làm sao bạn có thể
Làm sao bạn có thể biết rằng tôi quan tâm tới bạn
Nếu bạn nói nửa tiếng Mỹ nửa tiếng Ý
Khi chúng ta ở bên nhau, dưới ánh trăng
Làm sao bạn có thể nói "I love you" được

Tôi không nói tiếng Mỹ
Tôi không nói tiếng Mỹ
Tôi không nói tiếng Mỹ

Chúng tôi không nói tiếng Mỹ

Tôi không nói tiếng Mỹ
Chúng tôi không nói tiếng Mỹ

Hãy uống rượu và sô đa rồi cùng nhảy nhót đi
Hãy uống rượu và sô đa rồi cùng nhảy nhót đi
Hãy uống rượu và sô đa rồi cùng nhảy nhót đi

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.