HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Bodies | Drowning Pool tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Bodies | Drowning Pool

Let the bodies hit the floor
Let the bodies hit the floor
Let the bodies hit the floor
Let the bodies hit the floooooor
Beaten why for (why for)
Can't take much more
Here we go!
Here we go!
Here we go!
One - Nothing wrong with me
Two - Nothing wrong with me
Three - Nothing wrong with me
Four - Nothing wrong with me

One - Something's got to give
Two - Something's got to give
Three - Something's got to give
Now
Let the bodies hit the floor
Let the bodies hit the floor
Let the bodies hit the flooooor
Let the bodies hit the floor
Let the bodies hit the floor
Let the bodies hit the flooooor
Now!
Push me again
This is the end
Here we go!
Here we go!
Here we go!
One - Nothing wrong with me
Two - Nothing wrong with me
Three - Nothing wrong with me
Four - Nothing wrong with me
One - Something's got to give
Two - Something's got to give
Three - Something's got to give
Now
Let the bodies hit the floor
Let the bodies hit the floor
Let the bodies hit the flooooor
Let the bodies hit the floor
Let the bodies hit the floor
Let the bodies hit the floor
Skin against skin blood and bone
You're all by yourself but you're not alone
You wanted in now you're here
Driven by hate
consumed by fear
Let the bodies hit the floor
Let the bodies hit the floor
Let the bodies hit the floor
Let the bodies hit the floooooooor
One - Nothing wrong with me
Two - Nothing wrong with me
Three - Nothing wrong with me
Four - Nothing wrong with me
One - Something's got to give
Two - Something's got to give
Three - Something's got to give
Now
Let the bodies hit the floor
Let the bodies hit the floor
Let the bodies hit the flooooor
Let the bodies hit the floor
Let the bodies hit the floor
Let the bodies hit the floor

Lời Việt

Bodies | Drowning Pool

Hãy để chúng phải chết hết
Hãy làm cho chúng đau đớn
Hãy tiêu diệt hết bọn chúng
Hãy làm chúng phải gục ngãããããã
Bị hành hạ, vì đâu? (vì đâu?)
Không thể chịu nổi nữa
Hành động nào!
Hành động nào!
Hành động nào!
Một - Không có gì xảy ra với tao cả
Hai - Không có gì xảy ra với tao cả
Ba - Không có gì xảy ra với tao cả
Bốn - Không có gì xảy ra với tao cả

Một - Thứ gì đó phải được thực thi
Hai - Thứ gì đó phải được thực thi
Ba - Thứ gì đó phải được thực thi
Nào
Hãy để chúng phải chết hết
Hãy làm cho chúng đau đớn
Hãy tiêu diệt hết bọn chúng
Hãy làm chúng phải gục ngãããããã
Hãy tiêu diệt hết bọn chúng
Hãy làm chúng phải gục ngãããããã
Nào!
Thử ép tao lần nữa xem
Đây là kết thúc rồi đấy
Hành động nào!
Hành động nào!
Hành động nào!
Một - Không có gì xảy ra với tao cả
Hai - Không có gì xảy ra với tao cả
Ba - Không có gì xảy ra với tao cả
Bốn - Không có gì xảy ra với tao cả
Một - Không có gì xảy ra với tao cả
Hai - Không có gì xảy ra với tao cả
Ba - Không có gì xảy ra với tao cả
Nào
Hãy làm cho chúng đau đớn
Hãy tiêu diệt hết bọn chúng
Hãy làm chúng phải gục ngãããããã
Hãy để chúng phải chết hết
Hãy làm cho chúng đau đớn
Hãy tiêu diệt hết bọn chúng
Da thịt chạm da thịt máu và xương
Mày phải chịu một mình nhưng mày không cô đơn đâu
Mày muốn vào và giờ mày đã ở đây
Bị đưa đẩy bởi sự căm ghét
Bị thiêu cháy bởi nỗi sợ hãi
Hãy để chúng phải chết hết
Hãy làm cho chúng đau đớn
Hãy tiêu diệt hết bọn chúng
Hãy làm chúng phải gục ngãããããã
Một - Không có gì xảy ra với tao cả
Hai - Không có gì xảy ra với tao cả
Ba - Không có gì xảy ra với tao cả
Bốn - Không có gì xảy ra với tao cả
Một - Không có gì xảy ra với tao cả
Hai - Không có gì xảy ra với tao cả
Ba - Không có gì xảy ra với tao cả
Nào
Hãy làm cho chúng đau đớn
Hãy tiêu diệt hết bọn chúng
Hãy làm chúng phải gục ngãããããã
Hãy để chúng phải chết hết
Hãy làm cho chúng đau đớn
Hãy tiêu diệt hết bọn chúng

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.