HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Here We Go Again | Lady Gaga tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Here We Go Again | Lady Gaga

All my friends are going out,
But I've been thinking,
Maybe I better stay in bed,
The ceilings spinning round,
Like I've been drinking,
I've got this banging in my head

Boom Boom Boom
I need my Medicine
And the cure aint aspirin

I don't care about tomoro-o-o-o
Here we go again, here we go again
I'll be the last one on the dance flo-o-o-r
When this party ends, When this party ends
I don't even care (no), I don't even care (no)
Never wanna stay
I I wish that I was there
I don't even care (no), I don't even care (no)
Never wanna stay
I I wish that I was there

I sleep through the alarm
Head under pillow
I know I'm gonna pay for this
I can't stand missing out
So when you call me, call me
I say okay if you insist

Boom Boom Boom
I need my Medicine
And the cure aint aspirin

I don't care about tomoro-o-o-o
Here we go again, here we go again
I'll be the last one on the dance flo-o-o-r
When this party ends, When this party ends
I don't even care (no), I don't even care (no)
Never wanna stay
I I wish that I was there
I don't even care (no), I don't even care (no)
Never wanna stay
I I wish that I was there

Never wanna Stay Wish I was there
Never wanna Stay Wish I was there
Never wanna Stay Wish I was there

I don't care about tomoro-o-o-o
Here we go again, here we go again
I'll be the last one on the dance flo-o-o-r
When this party ends, When this party ends
I don't even care (no), I don't even care (no)
Never wanna stay
I I wish that I was there
I don't even care (no), I don't even care (no)
Never wanna stay
I I wish that I was there

Lời Việt

Here We Go Again | Lady Gaga

Bạn bè em đều đi chơi hết cả rồi
Nhưng em đã nghĩ rằng
Có lẽ tốt hơn là em không rời khỏi giường
Sao trần nhà cuồng quay vậy
Như em đang uống rượu vậy
Em vỗ mạnh vào đầu

ĐK:
Boom Boom Boom
Em cần thuốc của mình
Và chữa bệnh chẳng cần thuốc giảm đau

Em cóc cần quan tâm đến ngày mai
Ta lại tiếp tục nào, tiếp tục nào
Em sẽ người cuối cùng trên sàn nhảy
Dù khi bữa tiệc tàn, khi bữa tiệc tàn
Em chẳng hề quan tâm ( không), em không hề quan tâm
Không bao giờ muốn ở lại
Em ước rằng mình ở chốn ấy
Em chẳng hề quan tâm ( không), em không hề quan tâm
Không bao giờ muốn ở lại
Em ước rằng mình ở chốn ấy

Em ngủ say kệ chiếc đồng hồ báo thức
Đầu đè dưới gối
Em biết em chẳng thể dậy nổi
Em chẳng thể bỏ lỡ
Khi anh gọi em, gọi em
Em nói sẵn sàng nếu anh cứ cố nài

Boom Boom Boom
Em cần thuốc của mình
Và chữa bệnh chẳng cần thuốc giảm đau

Em cóc cần quan tâm đến ngày mai
Ta lại tiếp tục nào, tiếp tục nào
Em sẽ người cuối cùng trên sàn nhảy
Dù khi bữa tiệc tàn, khi bữa tiệc tàn
Em chẳng hề quan tâm ( không), em không hề quan tâm
Không bao giờ muốn ở lại
Em ước rằng mình ở chốn ấy
Em chẳng hề quan tâm ( không), em không hề quan tâm
Không bao giờ muốn ở lại
Em ước rằng mình ở chốn ấy

Em ngủ say kệ chiếc đồng hồ báo thức
Đầu đè dưới gối
Em biết em chẳng thể dậy nổi
Em chẳng thể bỏ lỡ
Khi anh gọi em, gọi em
Em nói sẵn sàng nếu anh cứ cố nài

Không bao giờ muốn ở lại
Em ước rằng mình ở chốn ấy
Không bao giờ muốn ở lại
Em ước rằng mình ở chốn ấy
Không bao giờ muốn ở lại
Em ước rằng mình ở chốn ấy

Em cóc cần quan tâm đến ngày mai
Ta lại tiếp tục nào, tiếp tục nào
Em sẽ người cuối cùng trên sàn nhảy
Dù khi bữa tiệc tàn, khi bữa tiệc tàn
Em chẳng hề quan tâm ( không), em không hề quan tâm
Không bao giờ muốn ở lại
Em ước rằng mình ở chốn ấy
Em chẳng hề quan tâm ( không), em không hề quan tâm
Không bao giờ muốn ở lại
Em ước rằng mình ở chốn ấy

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.