HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài We Live | Bosson tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

We Live | Bosson

[Chorus]
We Live and we die
and we learn to find
the things we live and die for

I don't wanna be an ordinary man
No I don't wanna be as neat as a new pin
I don't care about just being safe and calm
give it up for little li li life
give it all up for little li li life

And the time that we have inside it keeps on
ticking, till the end
So it's time that we live our
lives and celebrating

[Chorus]
We Live and we die
and we learn to find
the things we live and die for

I don't wanna say I didn't take the chance
I don't wanna say I never learned the dance
I wanna be someone, someone they show respect
GIve it all up for a little li li life
GIve it all up for a little li li life

And the time that we have
inside it keeps on ticking
till the end
So it's time that we live our
lives and celebrating

[Chorus]
We Live and we die
and we learn to find
the things we live and die for

life is all too short to spend
on doing boring things,
and I want and I want I want to have fun

Holding on to be the one I am
Holding on to be the one I am...

[Chorus]
We Live and we die
and we learn to find
the things we live and die for

Lời Việt

We Live | Bosson

[Chorus]
Chúng ta sống và chết đi
Và chúng ta học cách tìm kiếm
Những điều chúng ta sống chết vì nó

Tôi không muốn là một người đàn ông bình thường
Không, tôi không muốn sắc bén như chiếc ghim mới
Tôi không quan tâm đến việc được an toàn hay thanh thản
Từ bỏ nó vì một cuộc đời bé nhỏ
Từ bỏ tất cả vì một cuộc đời bé nhỏ

Và thời gian trong ta cứ mãi kêu tíc tắc cho đến cuối đời.
Nên đã đến lúc chúng ta sống cuộc sống của chính mình và cùng nhau mở tiệc

[chorus]
Chúng ta sống và chết đi
Và chúng ta học cách tìm kiếm
Những điều chúng ta sống và chết vì nó

Tôi không muốn nói rằng tôi đã không nắm lấy cơ hội
Tôi không muốn nói rằng tôi không bao giờ học các điệu nhảy
Tôi muốn trở thành một ai đó, người mà họ tôn trọng
Từ bỏ những điều đó vì một cuộc đời bé nhỏ
Từ bỏ tất cả vì một cuộc đời bé nhỏ

Và thời gian trong ta cứ mãi kêu tíc tắc cho đến cuối đời.
Nên đã đến lúc chúng ta sống cuộc sống của chính mình và cùng nhau mở tiệc

[chorus]
Chúng ta sống và chết đi
Và chúng ta học cách tìm kiếm
Những điều chúng ta sống và chết vì nó

Cuộc đời quá ngắn ngủi để dành cho những việc nhàm chán, và tôi muốn, tôi muốn, tôi muốn vui chơi

Tôi sẽ giữ mãi là con người như thế
Tôi sẽ giữ mãi là con người như thế...

[Chorus]
Chúng ta sống và chết đi
Và chúng ta học cách tìm kiếm
Những điều chúng ta sống và chết vì nó

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.