HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Never Too Late | Secondhand Serenade tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Never Too Late | Secondhand Serenade

Im writing you
Cause there’s nothing left here
For me to do
So please know that I’m trying to
Make up for my mistakes
And you’re moving on
With guilty memories
But I was wrong
To ever test us
This broken road
Is more than I can take

So this is the way that I’ll tell you
That I’ll leave you alone if you
Want me to but I’ve
Had enough of this life alone
I’ll give it up this time I know
I don’t deserve to tell you that I love you
There’s nothing in this world I’d take above you
I’m dead inside
Bring me back to life

I leave this note
For you to read so you
Won’t forget
That all I need is you
It’s you
And the world is not so clear anymore
Since the day you walked right out that door
I knew
All I need is you

So this is the way that I’ll tell you
That I’ll leave you alone if you
Want me to but I’ve
Had enough of this life alone
I’ll give it up this time I know
I don’t deserve to tell you that I love you
There’s nothing in this world I’d take above you
I’m dead inside
Bring me back to life

It’s never too late to show you who I am
And I know you want to love Me
I know you understand
That I could be tour missing page

So this is the way that I’ll tell you
That I’ll leave you alone if you
Want me to but I’ve
Had enough of this life alone
I’ll give it up this time I know
I don’t deserve to tell you that I love you
There’s nothing in this world I’d take above you
I’m dead inside
Bring me back to life

Lời Việt

Never Too Late | Secondhand Serenade

Anh ngồi đây viết vài dòng
Vì giờ đã chẳng còn gì
Cho anh làm
Nhưng xin em hãy nhớ rằng
Anh đang cố gắng sửa chữa lỗi lầm
Và em cứ thế tiếp tục
Với những ký ức tội lỗi
Nhưng anh đã sai
Khi thử thách đôi ta
Con đường tan vỡ này thật quá sức chịu đựng của anh

Vì vậy đây là cách mà anh sẽ nói với em
Rằng anh sẽ để em lại một mình nếu em muốn
Nhưng anh đã chịu đựng quá đủ sự cô độc
Anh sẽ bỏ cuộc lúc này, anh biết
Anh không xứng đáng nói rằng anh yêu em
Không có gì trên cuộc đời này anh muốn có bằng em
Tâm hồn anh như đã chết
Hãy đưa anh về với cuộc sống

Anh để lại tờ giấy này cho em đọc
Vậy nên em sẽ không quên rằng mọi thứ anh cần là em
Chính là em!!
Thế giới này không còn rõ ràng nữa
Từ cái lúc em bước ra khỏi cánh cửa đó
Anh đã nhận ra em là tất cả với anh

Đây là cách mà anh sẽ nói với em
Rằng anh sẽ để em lại một mình nếu em muốn
Nhưng anh đã chịu đựng quá đủ sự cô độc
Anh sẽ bỏ cuộc lúc này, anh biết
Anh không xứng đáng nói rằng anh yêu em
Không có gì trên cuộc đời này anh muốn có bằng em
Tâm hồn anh như đã chết
Hãy đưa anh về với cuộc sống

Sẽ không bao giờ muộn để em nhận ra anh là ai
Anh biết em muốn yêu anh
Anh biết em hiểu rằng anh có thể là một trang thiếu của cuộc đời em

Hãy đưa anh về với cuộc sống
Đưa anh về với cuộc sống
Đưa anh về với cuộc sống
Đưa anh về với cuộc sống

Đây là cách mà anh sẽ nói với em
Rằng anh sẽ để em lại một mình nếu em muốn
Nhưng anh đã chịu đựng quá đủ sự cô độc
Anh sẽ bỏ cuộc lúc này, anh biết
Anh không xứng đáng nói rằng anh yêu em
Không có gì trên cuộc đời này anh muốn có bằng em
Tâm hồn anh như đã chết
Xin em đưa anh về với cuộc đời này

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.