HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Size Matters | Natasha Bedingfield tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Size Matters | Natasha Bedingfield

Bu-bada Bu-bada Bu-bada bada ba ba ba
Bu-bada Bu-bada Bu-bada bada ba ba ba

I’ve been sizing you up and stuff
Watching you live life large
Enough for the both of us
To big up the love

Got the measure of the man in you
It’s more than the sum of the quarters
It’s true what they say
You’ve got to big up the love

I've been checkin' nice things you do
Standing in the Starbucks queue
You buy coffee for a stranger
Who’s down on their luck

Random acts of kindness flow
Compassion from a hand I’d like to hold
It does it for me
And I can’t get enough

Ohh
Don’t confuse me when I say
Ohh
Please don’t take this the wrong way

You can lead a heart to love
But you can’t make it fall
I’m tired of loving small
‘Cause…

Size matters (size matters)
And not how you think
I’m talking bout your heart
And what you do with it

The more seeds you plant them
More flowers will grow
So…
Big up the love ‘till it overflows

Most blokes to shallow to swim in
Only interested in one thing
It’s all so meaningless
'Cause puddles dry up
A view of the world so small
It limits the size of the dream
And you achieve in it

(A new panorama)

And you put your arms around me
I see my life how it should be
You can lead a heart to love
But you can’t make it fall
I’m tired of loving small
‘Cause…

Size matters (size matters)
And not how you think
I’m talking bout your heart
And what you do with it

The more seeds you plant them
More flowers will grow
So…
Big up the love ‘till it overflows
(Big up the love)
Big up the love ‘till it overflows

Big it up, big it up
(big it up)
Big it up, big it up

(size matters)

Big it up, big it up
(big up the love)
Big it up, big it up

Oh Oh
Ohhh...

You can lead a heart to love
But you can’t make it fall
I’m tired of loving small

Bu-bada Bu-bada Bu-bada bada ba ba ba
Bu-bada Bu-bada Bu-bada bada ba ba ba

Size matters (size matters)
And not how you think
I’m talking bout your heart
And what you do with it

The more seeds you plant them
More flowers will grow
So…
Big up the love ‘till it overflows
(Big up the love)
Big up the love ‘till it overflows

Big it up, big it up
(big it up)
Big it up, big it up

It’s the little things you do
That show me how big you are

Big up the love ‘till it overflows

Lời Việt

Size Matters | Natasha Bedingfield

Bu-bada Bu-bada Bu-bada bada ba ba ba
Bu-bada Bu-bada Bu-bada bada ba ba ba

Em đã đánh giá và nhồi nhét anh
Theo dõi cuộc sống rộng lớn của anh
Đủ cho cả hai chúng ta
Để tình yêu có thể lớn dần lên

Tìm thấy giới hạn trong anh
Nhiều hơn
Những lời họ nói đều đúng
Anh nên làm cho tình yêu lớn dần lên

Em đang xem những điều tốt đẹp anh làm
Đứng xếp hàng ở Starbucks
Anh mua một ly cà phê cho ai đó
Một người kém may mắn hơn

Hành động của sự tử tế
Lòng thương từ một cánh tay mà em muốn níu giữ
Đó là của em
Và em không thấy đủ

Ohh
Đừng ngắt lời em khi em nói
Ohh
Đừng làm chệch hướng vấn đề

Anh có thể dẫn dắt tình yêu
Nhưng anh không thể làm nó mất đi
Em rất mệt mỏi vì tình yêu bé nhỏ
Bởi vì

Giới hạn
Và không biết anh nghĩ gì
Em đang nói về trái tim anh
Và những điều anh làm

Anh trồng nhiều hạt giống
Nhiều cây hoa sẽ lớn lên
Và…
Hãy để tình yêu lớn dần lên đến khi nó vượt giới hạn

Những kẻ nông cạn hời hợt bơi qua sông
Chỉ là một điều thú vị
Tất cả rất vô nghĩa
Bởi những vũng nước nhỏ có thể khô
Thế giới này vô cùng nhỏ bé
Giới hạn trong những giấc mơ
Và anh ở trong giấc mơ đó

(Một bức tranh toàn cảnh)

Và anh ôm em trong vòng tay
Em tìm thấy cuộc đời em ở đó
Anh có thể dẫn dắt tình yêu
Nhưng anh không thể làm nó mất đi
Em rất mệt mỏi vì tình yêu bé nhỏ
‘Bởi vì…

Giới hạn
Và không biết anh nghĩ gì
Em đang nói về trái tim anh
Và những điều anh làm

Anh trồng nhiều hạt giống
Nhiều cây hoa sẽ lớn lên
Và…
Hãy để tình yêu lớn dần lên đến khi nó vượt giới hạn
(Tình yêu lớn dần lên)
Hãy để tình yêu lớn dần lên đến khi nó vượt giới hạn

Lớn dần lên, lớn dần lên
(Lớn dần lên)
Lớn dần lên, lớn dần lên

(Giới hạn)

Lớn dần lên, lớn dần lên
(Tình yêu lớn dần lên)
Lớn dần lên, lớn dần lên

Oh Oh
Ohhh…

Anh có thể dẫn dắt tình yêu
Nhưng anh không thể làm nó mất đi
Em rất mệt mỏi vì tình yêu bé nhỏ

Bu-bada Bu-bada Bu-bada bada ba ba ba
Bu-bada Bu-bada Bu-bada bada ba ba ba

Giới hạn (Giới hạn)
Và không biết anh nghĩ gì
Em đang nói về trái tim anh
Và những điều anh làm

Anh trồng nhiều hạt giống
Nhiều cây hoa sẽ lớn lên
Và…
Hãy để tình yêu lớn dần lên đến khi nó vượt giới hạn
(Tình yêu lớn dần lên)
Hãy để tình yêu lớn dần lên đến khi nó vượt giới hạn

Lớn dần lên, lớn dần lên
(Lớn dần lên)
Lớn dần lên, lớn dần lên

Đó là điều nhỏ bé mà anh làm
Hãy cho em thấy những việc lớn lao hơn

Hãy để tình yêu lớn dần lên đến khi nó vượt giới hạn

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.