HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài I Remember Me | Jennifer Hudson tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

I Remember Me | Jennifer Hudson

I remember me, starting at myself
See these same two eyes, see these same two feet
I remember you, you who I used to be
You still look the same, but you don't hurt like me
Look at my reflection, somewhere my affection
Disappeared isn't here, nothing left to say
Memories they fading, but I'm the one who makes them
But i keep the love close to enough to say

What if this life is all that we're given
We just can't stop living, scared of what we see
Cuz in this world, anything can hurt you
They push you, then forget you
Stole my history

But I remember me, I remember me
It don't matter where I go, what I'm told, now you know
I remember me, I remember me
Even if I say goodbye, start to cry, do or die
I remember me

I tell you what my name is
And ain't nothing gon' change it
Cuz what you are is what you are
Even if your memory's flawed
I go to places, trying to find familiar faces
They don't show, but I still know
They don't have to look for me
I dream about, I dream about
The place where all the broken pieces fit together

Cuz in this world, anything can hurt you
They push you, then forget you
And stole my history

But I remember me, I remember me
It don't matter where I go, what I'm told, now you know
I remember me, I remember me
Even if I say goodbye, start to cry, do or die
I remember me

Now all that's left of these hands, this breathe
I've said goodbye to so many things that tears wont cry
And i take this pain, This joy, and rain
Cuz all that matters now is
In this life anything can hurt you
Push you, then forget you
Erase your history

But I remember me, I remember me
It don't matter where I go, what I'm told, now you know
I remember me, I remember me
Even if I say goodbye, start to cry, do or die
I remember me

I remember me, oh woah
I remember me, I tell you what my name
I tell you what me name is
Do or die.

Lời Việt

I Remember Me | Jennifer Hudson

Tôi nhớ tôi, bắt đầu từ bản thân tôi
Vẫn là đôi mắt, đôi bàn chân quen thuộc
Tôi nhớ con người của mình trước đây
Trông vẫn vậy những chẳng có vẻ đau đớn như tôi
Nhìn vào những hình ảnh của tôi, đâu đó tình cảm của tôi
Biến mất, chẳng còn ở đây, không còn gì để nói
Những kỷ niệm phai mờ, nhưng chính tôi là người đã tạo ra chúng
Nhưng tôi đã giữ tình yêu đó đủ để nói ra

Nếu cuộc sống này là tất cả những gì ta có
Ta không thể dừng sống, sợ hãi những gì ta thấy
Trong thế giới này, bất cứ điều gì cũng có thể làm bạn tổn thương
Đẩy bạn ra xa rồi lãng quên bạn
Đánh cắp ký ức của tôi

Nhưng tôi nhớ tôi, tôi nhớ bản thân mình
Không quan trọng tôi tới đâu, tôi nói gì, giờ bạn biết đấy
Tôi nhớ tôi, tôi nhớ bản thân mình
Thậm chí nếu nói tạm biệt, bắt đầu khóc, sống hay chết
Tôi vẫn nhớ bản thân mình

Tôi nói cho bạn tên của tôi
Và không điều gì thay đổi được nó
Vì bạn là ai thì vẫn là vậy
Dù cho ký ức của bạn không trọn vẹn
Tôi đi khắp nơi, cố gắng tìm những khuôn mặt thân quen
Họ không xuất hiện nhưng tôi vẫn biết
Họ không phải tìm kiếm tôi
Tôi mơ về nơi đó, tôi mơ về nơi đó
Nơi tất cả những mảnh vỡ được gắn với nhau

Vì trong thế giới này, bất cứ điều gì cũng có thể làm bạn tổn thương
Đẩy bạn ra xa rồi lãng quên bạn
Đánh cắp ký ức của tôi

Nhưng tôi nhớ tôi là ai, tôi nhớ bản thân mình
Không quan trọng tôi tới đâu, tôi nói gì, giờ bạn biết đấy
Tôi nhớ tôi là ai, tôi nhớ bản thân mình
Thậm chí nếu nói tạm biệt, bắt đầu khóc, sống hay chết
Tôi vẫn nhớ bản thân mình

Bây giờ tất cả những gì còn lại là đôi bàn tay này,hơi thở này
Tôi nói lời tạm biệt với nhiều điều và những giọt nước mắt không còn rơi nữa
Tôi giữ lấy nỗi đau này,niềm vui này và mưa
Tất cả những vấn đề bây giờ là trong cuộc sống này không còn điều gì có thể làm đau bạn,đẩy bạn ra xa và quên được bạn
xóa đi ký ức của bạn

Nhưng tôi nhớ tôi là ai, tôi nhớ bản thân mình
Không quan trọng tôi tới đâu, tôi nói gì, giờ bạn biết đấy
Tôi nhớ tôi là ai, tôi nhớ bản thân mình
Thậm chí nếu nói tạm biệt, bắt đầu khóc, sống hay chết
Tôi vẫn nhớ bản thân mình

Tôi nhớ bản thân mình, oh woah
Tôi nhớ bản thân, tôi nói cho bạn tên của tôi
Tôi nói cho bạn tên của tôi là
Sống hoặc chết

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.