HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Need You | Travis Mccoy tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Need You | Travis Mccoy

I know it's not your fault, but I'm a locked door
And inside, I'm a mess by someone before
And I wish that I, I could find a key
To unlock all the things you want us to be
Let me open up and start again,
But there's a safe around my heart
I don't know how to let you in,
That's what keeps us apart
And that's why I need time.
I said I need you,
I need you to understand, you, you, you
I need you to understand, you, you, you

Call up the locksmith,
Tell him we need him quick
We've got a million keys,
None of them seem to fit
While your on the phone,
Call up the clocksmith,
'Cause I could use some time,
Even the slightest bit

Let me open up and start again,
And break this safe around my heart
I don't know how to let you in,
And that's what keeps us apart
And that's why I need time
I said I need you
I need you to understand, you, you, you
I need you to understand, you, you, you

I'm thinking now's the time,
Maybe its time to go, if I gave you my heart, be gentle,
I'm tired of laying low, lets give the world a show
And when you know, you know,
And when you know, you know, you know
And when you know, you know, you know, you know
And that's why I need time

I said I need you,
I need you to understand, you, you, you (x2)
I need you to understand (x4)
I need you (x3)
I need you, you, you

Lời Việt

Need You | Travis Mccoy

Anh biết chẳng phải lỗi do em nhưng anh lại là một cánh cửa bị khóa
Và trong anh chỉ là mớ hỗn độn bởi ai đó trước đây
Và anh ước gì anh... anh có thể tìm ra chìa khóa
Mở khóa mọi điều em muốn nơi đôi mình
Hãy để anh mở lòng và bắt đầu lại,
Nhưng có một chốn yên bình quanh con tim anh
Anh không biết làm thế nào để em ở lại đó
Đấy là những gì khiến đôi mình cách xa
Và đấy là lý do anh cần thời gian
Anh đã nói anh cần em,
Anh cần em hiểu, em, em, em
Anh cần em hiểu, em, em, em.

Gọi cho ông thợ khóa,
Bảo ông ấy, mình cần ông ấy gấp
Mình có cả triệu chiếc chìa khóa,
Mà có vẻ lại chẳng có chìa nào hợp hết
Lúc em gọi điện thoại
Hãy gọi cho ông thợ khóa
Vì anh có thể đôi lúc dùng đến,
Ngay cả việc lặt vặt nhất.

Hãy để anh mở lòng và bắt đầu lại,
Nhưng có một chốn yên bình quanh con tim anh
Anh không biết làm thế nào để em ở lại đó
Đấy là những gì khiến đôi mình cách xa
Và đấy là lý do anh cần thời gian
Anh đã nói anh cần em,
Anh cần em hiểu, em, em, em
Anh cần em hiểu, em, em, em.

Anh đang nghĩ giờ là lúc,
Có thể là tới lúc để đi rồi, nếu em đã trao anh trái tim em, cách lịch sự
Anh chán phải hạ mình, hãy cho thế giới một sự tỏ bày
Và khi em biết, em biết
Và khi em biết, em biết, em biết
Và khi em biết, em biết, em biết, em biết
Và đấy là lý do anh cần thời gian

Anh đã nói anh cần em,
Anh cần em hiểu, em, em, em (x2)
Anh cần em hiểu (x4)
Anh cần em, em, em (x3)

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
I'm So Sick | FlyleafXóa
Fade Away | Edita AbdieskiXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.