HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài One Thousand Times Decapitation | Cattle Decapitation tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

One Thousand Times Decapitation | Cattle Decapitation

One Thousand Times Decapitation

Line them all up
The smiling faces and the disheveled
The bleak and the brawn
The weak and the strong
The guillotine sits tall and blind

A head for every sin of man
A head for sympathy and revenge
Thousands times thousands and millions of wrongs
Justly and blindly executed
Persecution. Decapitation.

Curse the heads of men
Curse the heads of men

A thousand times decapitation
Hail the avengement.

Lời Việt

One Thousand Times Decapitation | Cattle Decapitation

Chặt Đầu Một Ngàn Lần

Xếp hàng tụi nó lại
Đứa nào cười hoài, đứa nào tóc xõa ngang vai
Lũ nào sắp "đai", lũ nào bụng cơ sáu múi
Thằng nào yếu đuối, thằng nào lực cỡ Hẹc Quyn
Máy chém ngang nhiên không mắt đứng cao vời vợi

Tội ác loài người mỗi cái đầu đền cho một tội
Mỗi cái đầu cho sự cảm thông và rửa hận
Cả ngàn lần cả ngàn cả triệu điều sai
Chặt một phát vô tình và xứng đáng
Khủng bố. Chặt đầu.

Nguyền rủa thủ cấp của con người
Nguyền rủa thủ cấp của con người

Chặt đầu một ngàn lần
Báo thù muôn năm \m/

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.