HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài When Can I See You Again | Babyface tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

When Can I See You Again | Babyface

When can my heart beat again
When does the pain ever end
When do the tears stop from running over
When does “you'll get over it” begin
I hear what you're saying
But I swear that it's not making sense
So when can I see you

When can I see you again
When can my heart beat again
When can I see you again
When can I breathe once again
And when can I see you

When does my "someday" begin
When I'll find someone again
And what if I still am not truly over
What am I supposed to do then, babe...
Do you see what I'm saying
Even if, if it's not making sense
So when can I see you

When can I see you again
When can my heart beat again
When can I see you again
And when can I breathe once again
And when can I see you... again

Do you see what I'm saying
Even if, if it's not making sense, baby
So when can I see you again

When can I see you again
Can my heart beat again, baby
When can I see you again
And when can I breathe once again
And when can I see, babe, again

Wanna see you again
Again...

Lời Việt

When Can I See You Again | Babyface

Đến khi nào con tim anh có thể đập trở lại
Đến khi nào nỗi đau này có thể chấm dứt nhỉ
Đến khi nào giọt lệ ngừng lăn
Khi nào em mới bắt đầu quên
Anh đã nghe những gì mà em nói
Nhưng anh thề nó chẳng ý nghĩa gì cả
Vậy thì khi nào anh có thể gặp lại em

Đến khi anh có thể gặp lại em
Đến khi con tim anh có thể đập trở lại
Đến khi anh có thể gặp lại em
Và đến khi anh có thể lại hòa cùng nhịp thở vây
Và đến khi nào anh có thể gặp lại em

Đến khi nào một ngày mới của anh mới bắt đầu
Khi đó anh sẽ lại tìm được ai đó
Và nếu anh vẫn chưa thực sự quên được thì sao
Những gì anh tưởng đã làm rồi
Xin hãy lắng nghe những gì anh nói
Dù nó chẳng là ý nghĩa gì cả
Vậy thì khi nào anh có thể gặp lại em

Đến khi anh có thể gặp lại em
Đến khi con tim anh có thể đập trở lại
Đến khi anh có thể gặp lại em
Và đến khi anh có thể lại hòa cùng nhịp thở vây
Vì đến khi nào anh có thể gặp lại em

Em có hiểu những gì anh nói
Dù nó chẳng là ý nghĩa gì cả
Vì đến khi nào anh có thể gặp lại em

Đến khi anh có thể gặp lại em
Đến khi con tim anh có thể đập trở lại
Đến khi anh có thể gặp lại em
Và đến khi anh có thể lại hòa cùng nhịp thở vây
Và đến khi anh có thể gặp lại em

Muốn gặp lại em
Lần nữa...

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.