HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Forever Love | Taio Cruz tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Forever Love | Taio Cruz

Should we say go?
Should we say stay?
Do we stand tall?
Or do we fade away?
Do we keep on?
Or Do we fall down?
I won't say goodbye
I won't say that now

(I'll keep loving you forever
Because I swore I would
You know my word is good) [x2]

Love you
(Forever and ever love you) [x8]

Should we say go?
Should we say stay?
Do we stand tall?
Or do we fade away?
Do we keep on?
Or Do we fall down?
I won't say goodbye
I won't say that now

(I'll keep loving you forever
Because I swore I would
You know my word is good) [x3]

Love

Lời Việt

Forever Love | Taio Cruz

Chúng ta nên ra đi?
Hay ở lại?
Chúng ta có vững vàng?
Hay đã nao núng mất rồi?
Chúng có tiếp tục?
Hay đã chùn bước rồi?
Anh sẽ không nói lời chia li
Anh sẽ không nói điều đó lúc này

Anh sẽ mãi yêu em
Bởi anh thề anh sẽ
Em hiểu lời anh là chân thành
x2

Yêu em
Mãi mãi yêu em x8

Chúng ta nên ra đi?
Hay ở lại?
Chúng ta có vững vàng?
Hay đã nao núng mất rồi?
Chúng có tiếp tục?
Hay đã chùn bước rồi?
Anh sẽ không nói lời chia li
Anh sẽ không nói điều đó lúc này

Anh sẽ mãi yêu em
Bởi anh thề anh sẽ
Em hiểu lời anh là chân thành
x3

Yêu

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.