HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài All Time Low | The Wanted tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

All Time Low | The Wanted

Praying won't do it
Hating won't do it
Drinking won't do it
Fighting won't knock you out
Of my head

Hiding won't hide it
Smiling won't hide it
Like I ain't tried it
Everyone's tried it now
And failed somehow

So when you gonna let me
When you gonna let me out - Out

And if you know
How do you get up from an all time low
I'm in pieces
Seems like peace is
The only thing I'll never know
How do you get up
Get up

‘Cos driving won't do it
Flying won't do it
Denying won't do it
Crying won't drown it out
What you said

When I'm standing on the yellow line
Waiting at the station
Or I'm late for work
A vital presentation
If you call me now girl
Without reservation
I would try to break through

But if you know
How do you get up from an all time low
I'm in pieces
It seems like peace is
The only thing I never know
How do you get up from an all time low
I can't even find a place to start
How do I choose between my head and heart
Till it ceases I never know
How do you get up from an all time low

A low, (repeat)
Can you hear me
A low (repeat)
Can't you hear me

And if you know
How do you get up from an all time low
I'm in pieces
It seems like peace is
The only thing I never know
How do you get up from an all time low
I can't even find a place to start
How do I choose between my head and heart
Till it ceases I never know
How do you get up from an all time low

Lời Việt

All Time Low | The Wanted

Cầu nguyện cũng không làm được gì
Ghét bỏ cũng không làm được gì
Uống cho say cũng không giải quyết được
Đánh nhau cũng không thể làm hình ảnh em biến ra khòi tâm trí anh

Trốn tránh không giúp tránh khỏi nó
Mỉm cười cũng không khá gì hơn
Như thể là anh chẳng cố gắng tí nà
Mọi người lúc này đều mệt mỏ quá rồi
Và bằng cách nào đó gặp phải thất bại

Nên khi em để anh
Khi em để anh ra đi-đi

Và nếu như em biết
Cách thức giấc từ khoảng thời gian chìm đắm đó
Anh như tan ra thành nhiều mảnh
Có vẻ như hoà hợp
Điều duy nhất anh sẽ không bao giờ biết
Làm sao em có thể thức giấc
Thức giấc

Cả phóng xe thật nhanh cũng không làm được gì
Bay nhảy cũng không là gì
Mà chối bỏ cũng chẳng khá gì hơn
Khóc lóc cũng không dìm chết được
Những lời em đã nói

Khi anh đứng đó nơi vạch kẻ vàng
Đợi chờ nơi sân ga
Hoặc muộn giờ làm
Một điều cần thiết
Nếu giờ em gọi cho anh
Mà không hề báo trước
Anh sẽ cố hết sức để đến bên em ngay lập tức

Nhưng nếu như em biết
Cách thức giấc từ khoảng thời gian chìm đắm đó
Anh như tan ra thành nhiều mảnh
Có vẻ như hoà hợp
Điều duy nhất anh sẽ không bao giờ biết
Làm sao em thức giấc từ khoảng thời gian chìm đắm đó
Anh không thể tìm ra nơi bắt đầu
Làm sao anh có thể lựa chọn giữa lý trí và trái tim
Khi nào mọi thứ chấm dứt anh chẳng biết nữa
Làm sao em thức giấc từ khoảng thời gian chìm đắm đó

Chìm đắm
Em có nghe thấy anh không
Chìm đắm
Em không thể nghe thấy anh

Và nếu như em biết
Cách thức giấc từ khoảng thời gian chìm đắm đó
Anh như tan ra thành nhiều mảnh
Có vẻ như hoà hợp
Điều duy nhất anh sẽ không bao giờ biết
Làm sao em thức giấc từ khoảng thời gian chìm đắm đó
Anh không thể tìm ra nơi bắt đầu
Làm sao anh có thể lựa chọn giữa lý trí và trái tim
Khi nào mọi thứ chấm dứt anh chẳng biết nữa
Làm sao em thức giấc từ khoảng thời gian chìm đắm đó

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.