HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Just A Kid | Kenny Chesney tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Just A Kid | Kenny Chesney

Well the news spread through Jerusalem, tonight a child is born
There are shepherds fallin' to their knees, and Angels blowin' horns
But in their golden halls the Pharasees
Scoffed and drank their wine
They said it's only Hebrew prophesy
We don't care and besides He just a kid
That's all He is
One more pebble in the gravel
One more rumor in the rabble.
How can He be king?
He's just a kid.

Well in no time He seen the world was knockin' on His door
Performed miracles and wonders they had never see before
Soon the Pharasees stopped laughin
The silver sun was paid
And near the end He knelt down in the garden and He prayed:

I'm just a kid
That's all I am
I'll need Your strength too see me through it
If it is Your will I'll do it
But how can I be king I'm just a kid?

Now I think about the Baby and the Man at Christmas time
Of mother's, son's and father's and children just like mine
About the power in unselfishness, love and sacrifice
The Gift that we were given and the price.

And how the news spread through Jerusalem, tonight a child is born
There are shepherds fallin' to their knees, and angels blowin' horns
I wonder how on Earth the Pharasees, could scoff and drink their wine
And say He's only Hebrew prophesy
We don't care and besides He's just a kid
That's all He is
One more pebble in the gravel
One more rumor in the ravel
And how can He be king? He's just a kid

Oh how can He be king?
He's just a kid.
Ooooh.

Lời Việt

Just A Kid | Kenny Chesney

Ôi tin tức đã lan khắp thành Giê-ru-sa-lem, đêm nay một hài nhi được sinh ra
Nơi đó có những mục đồng xấp mình thờ lạy và các thiên thần thổi tù và ngợi ca
Nhưng trong các phòng ăn tráng lệ bọn Pha-ri-siêu
Lại giễu cợt và chè chén say xỉn
Họ nói rằng đó chỉ là lời tiên tri Hê-brơ
Ta cóc bận tâm và hơn nữa hắn ta chỉ là một đứa trẻ
Hắn ta chỉ là thế thôi
Lại một viên sỏi trong đống sỏi đá
Lại một tin đồn trong đám tiện dân ấy
Làm thế nào hắn ta có thể làm vua?
Hắn ta chỉ là một đứa trẻ.

Ôi bất chợt Ngài đã thấy thế giới đang gõ cửa nhà mình
Làm phép lạ và những điều kỳ diệu mà trước đây người ta chưa từng thấy
Chẳng bao lâu, bọn Pha-ri-siêu hết cười cợt
Vầng dương bạc tỏ ngời
Và gần đến phút cuối, Ngài đã quỳ xuống trong vườn rồi cầu nguyện:

*Con chỉ là một đứa trẻ
Con chỉ là thế thôi
Con sẽ cần đến sức mạnh của cha hơn nữa hãy tỏ cho con thấy
Nếu đó là ý muốn của cha, con nguyện làm thế
Nhưng làm thế nào con có thể làm vua khi con chỉ là một đứa trẻ?

Giờ con nghĩ về Hài Nhi và Nhân Loại trong mùa Giáng Sinh
Của người mẹ, của đứa con trai rồi của người cha và những đứa trẻ giống con nữa
Về sức mạnh trong sự quảng đại, tình yêu và đức hy sinh
Món quà mà ta được trao và giá cả nữa. *

Ôi tin tức đã lan khắp thành Giê-ru-sa-lem, đêm nay một hài nhi được sinh ra
Ở đó những mục đồng xấp mình thờ lạy và các thiên thần thổi tù và ngợi ca
Nhưng trong các phòng ăn tráng lệ bọn Pha-ri-siêu
Lại giễu cợt và chè chén say xỉn
Họ nói rằng đó chỉ là lời tiên tri Hê-brơ
Ta cóc bận tâm và hơn nữa hắn ta chỉ là một đứa trẻ
Hắn ta chỉ là thế thôi
Lại một viên sỏi trong đống sỏi đá
Lại một tin đồn trong đám tiện dân ấy
Làm thế nào hắn ta có thể làm vua?
Hắn ta chỉ là một đứa trẻ.

Ô, làm thế nào hắn ta có thể làm vua?
Hắn ta chỉ là một đứa trẻ.
Ooooo.

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.