HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Give Myself To You | Train tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Give Myself To You | Train

When I find out who I am
I'm gonna know just what to do
When I pull myself together again
I'm gonna give myself to you

Is this forever?
This feelin' I got
Not enough and too much
So free and so caught up
In somethin' and nothin'
Both at the same time
I'm either out of my head
Or I'm out of my mind

When I find out who I am
I'm gonna know just what to do
When I pull myself together again
I'm gonna give myself to you

Is this forever?
This feelin' that I'm not
Movin' at all
But I just can't stop it
Its like I'm dreamin'
And I'm wide awake too
Will you remember me
Cause I won't forget you

When I find out who I am
I'm gonna know just what to do
When I pull myself together again
I'm gonna give myself to you

I guess I was savin' my life for later
When maybe I should've been givin' myself to you
Now I will, but I got to find out who I am before I do...
Before I do

When I find out who I am I'm gonna know just what to do
When I pull myself together again I know, I'm gonna give myself to you
I'm gonna give myself to you
I'm gonna give myself to you

Lời Việt

Give Myself To You | Train

Khi anh nhận ra mình là ai
Anh sẽ biết mình phải làm gì
Khi anh vực dậy lại bản thân
Anh sẽ trao cuộc đời cho em.

Phải chăng điều này là mãi mãi?
Cái cảm giác mà anh có được
Không đủ và quá nhiều
Quá tự do và để bắt kịp
Trong vài thứ và chẳng có gì
Cả hai cùng một lúc
Hoặc là anh thôi lý trí
Hoặc là anh thôi vấn vương lòng.

Khi anh nhận ra mình là ai
Anh sẽ biết mình phải làm gì
Khi anh vực dậy lại bản thân
Anh sẽ trao cuộc đời cho em.

Phải chăng điều này là mãi mãi?
Cái cảm giác mà anh có được
Dời đi tất cả rồi
Song anh chỉ chẳng thể ngăn nó lại
Cứ như anh đang mơ
Và anh cũng thức trắng
Liệu em nhớ đến anh?
Vì anh sẽ chẳng quên được em

Khi anh nhận ra mình là ai
Anh sẽ biết mình phải làm gì
Khi anh vực dậy lại bản thân
Anh sẽ trao cuộc đời cho em.

Anh đoán anh đang cố vớt vát cuộc đời dẫu có muộn màng
Khi mà lẽ ra anh nên trao cuộc đời cho em
Giờ anh sẽ làm thế
Nhưng anh phải tìm ra mình là ai, trước đây mình làm gì
Trước đây mình làm gì.

Khi anh nhận ra mình là ai
Anh sẽ biết mình phải làm gì
Khi anh vực dậy lại bản thân
Anh sẽ trao cuộc đời cho em.
Anh sẽ trao cuộc đời cho em.
Anh sẽ trao cuộc đời cho em.

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.