HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Burdens Of The Past | Amber Pacific tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Burdens Of The Past | Amber Pacific

I never came to see this falling
There's a truth for every word
To be the one to take what's handed
At a loss I feel the worse,

Is yet to come as I hold back tonight
I've felt it for some time
To know that fear will find this space inside
A place I just can't hide

[Chorus:]
I swore I'd never change
I'd be the same
Here and now I'm stand with a choice
To take away everything
Somewhere, somehow I've lost my way...
What this means to me won't change a thing
Still believe in hope
That this life will bring to me everything
Somewhere, somehow I'll find my way...
I'll find my way...

I swear I've lived for every moment
I have bled for those who've tried
Don't say I've lost my sense to show them
What it takes to stay alive...

[Chorus]

[Bridge:]
It's more than these walls
We've built up inside
We see it in images frozen in time
But we won't give this up tonight...
It's more that these walls
Have built up with time
We see that it's killing our will to try
But we can try to make this right...

[Chorus]

Lời Việt

Burdens Of The Past | Amber Pacific

Anh sẽ không bao tiến đến để thấy tất cả sụp đổ
Trong từng lời đều là sự thật
Để là người có thể lấy được những gì đã được trao gửi
Một mất mát đó anh cảm thấy như tồi tệ hơn,

Anh giữ lại xúc cảm đêm nay, điều đó vẫn chưa tới
Đôi lúc anh cảm thấy điều đó
Để biết rằng nỗi sợ hãi sẽ tìm thấy được nơi ở của nó bên trong mỗi người
Một nơi mà anh chẳng thể ẩn nắp

[Điệp khúc: x2]
Anh đã thề không bao giờ thay đổi
Anh vẫn không thay đổi
Ở nơi đây và ngay bây giờ anh đang đứng trước một sự lựa chọn
Để lấy đi tất cả mọi thứ
Một nơi nào đó, bằng cách nào đó anh mất đi con đường của mình...
Có ý nghĩa thế nào cũng chẳng thể thay đổi được
Vẫn tin tưởng vào hy vọng
Rằng cuộc sống sẽ mang đến cho anh tất cả
Một nơi nào đó, bằng cách nào đó anh sẽ tìm ra con đường của chình mình ...
Anh sẽ tìm ra con đường của chình mình ...

Anh thề rằng anh đã sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc
Anh đã chảy máu cho những người đã cố gắng
Đừng nói rằng anh đã đánh mất giác quan của mình để cho mọi người thấy
Những gì cần phải nắm giữ để sống ...

[Điệp khúc:]

[Bridge:]
Còn nhiều hơn những bức tường này
Ta đã xây dựng lên tận sâu bên trong
Ta nhìn chúng trong tưởng tượng khi thời gian ngừng trôi
Nhưng ta sẽ không bỏ cuộc đêm nay ...
Còn nhiều hơn những bức tường này
Đã được xây lên với thời gian
Thấy điều đó đang giết dần ý chí cố gắng của ta
Nhưng ta có thể cố gắng để làm cho mọi việc lại đúng ...

[Điệp khúc:]

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.