HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Bad Reputation | Avril Lavigne tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Bad Reputation | Avril Lavigne

I don't give a damn 'bout my reputation
You're living in the past it's a new generation
A girl can do what she wants to do and that's
What I'm gonna do
An' I don't give a damn ' bout my bad reputation

Oh no not me

An' I don't give a damn 'bout my reputation
Never said I wanted to improve my station
An' I'm only doin' good
When I'm havin' fun
An' I don't have to please no one
An' I don't give a damn
'Bout my bad reputation

Oh no, not me
Oh no, not me

I don't give a damn
'Bout my reputation
I've never been afraid of any deviation
An' I don't really care
If ya think I'm strange
I ain't gonna change
An' I'm never gonna care
'Bout my bad reputation

Oh no, not me
Oh no, not me

Pedal boys!

An' I don't give a damn
'Bout my reputation
The world's in trouble
There's no communication
An' everyone can say
What they want to say
It never gets better anyway
So why should I care
'Bout a bad reputation anyway
Oh no, not me
Oh no, not me

I don't give a damn 'bout my bad reputation
You're living in the past
It's a new generation
An' I only feel good
When I got no pain
An' that's how I'm gonna stay
An' I don't give a damn
'Bout my bad reputation

Oh no, not me
Oh no, not
Not me, not me

Lời Việt

Bad Reputation | Avril Lavigne

Tao cóc cần quan tâm đến danh tiếng của tao
Mày sống thật lạc hậu, giờ thời đại mới rồi cưng
Một con bé có thể làm những gì nó muốn và đó là điều tao sẽ làm đây
Và tao cóc sợ mang tiếng xấu

Ờ chẳng phải tao

Tao cóc sợ mang tiếng xấu
Chẳng bao giờ nói ui, tui muốn nâng cao địa vị!
Và tao chỉ làm yên ổn khi tao thấy vui
Và tao chẳng cần phải làm vừa lòng ai
Tao cóc sợ mang tiếng xấu

Chẳng phải tao
Chẳng phải tao

Tao cóc sợ mang tiếng xấu
Tao chẳng bao giờ lo lắng khi lầm lỡ
và tao cóc cần quan tâm
Nếu mày nghĩ tao thật quái
Tao sẽ không thay đổi đâu
Tao cóc sợ mang tiếng xấu

Ứ phải tao
Ứ phải tao

Đạp mí thằng ku kia đê!

Tao cóc sợ mang tiếng xấu
Thế giới này thật rắc rối
Chẳng hú hí nhau gì cả
Và mọi người có thể nói những gì mình muốn
Dù sao cũng chẳng tốt hơn
Thế thì việc quái gì tao phải quan tâm bị mang tiếng xấu nhờ

Cóc phải tao
Cóc phải tao

Tao cóc sợ mang tiếng xấu
Mày sống thật lạc hậu
Giờ thời đại mới rồi cưng
Và tao chỉ thấy yên ổn
khi chẳng buồn phiền gì
Và đấy là cách tao dừng tại
Và tao cóc sợ mang tiếng xấu

Ờ, đếch phải tao
Không không
Đếch phải tao... >:)

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.