HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài We're All Mad | Natasha Bedingfield tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

We're All Mad | Natasha Bedingfield

Oh, I think the lady did protest too much
She wouldn't take the flower from my hand
She only saw the shadow of my circumstance
Perception can describe what makes a man

I didn't mean to interrupt your stride
But a rose was all I had to give
Sometimes beauty isn't recognised
When it contrasts with what you feel inside

Who's to say the darkened clouds must lead to rain
Who's to say the problems should just go away
Who's to point a finger at what's not understood

Because, we're all mad in our own way
Colours fade the grey away
Different people all the same
Each reveals the meaning
We're all mad in our own way
Fill the sky with different shades
Read the story on each page
Each reveals the meaning

Each reveals the meaning

Sometimes I think I over analyse
As if I cant control the time and place
Life isn't something you try on for size
You can't love without the give and take

Who's to say the darkened clouds must lead to rain
Who's to say the problems should just go away
Who's to point a finger at what's not understood

Because, we're all mad in our own way
Colours fade the grey away
Different people all the same
Each reveals the meaning
We're all mad in our own way
Fill the sky with different shades
Read the story on each page
Each reveals the meaning

We're all mad in our own way
Colours fade the grey away
Different people all the same
Each reveals the meaning
We're all mad in our own way
Fill the sky with different shades
Read the story on each page
Each reveals the meaning

Oh, each reveals the meaning
Oh oh oh yeah, oh

We're all mad in our own way
Colours fade the grey away
Different people all the same
Each reveals the meaning
We're all mad in our own way
Fill the sky with different shades
Read the story on each page
Each reveals the meaning

We're all mad in our own way
Colours fade the grey away
Different people all the same
Each reveals the meaning
We're all mad in our own way
Fill the sky with different shades
Read the story on each page
Each reveals the meaning

We're all mad

Lời Việt

We're All Mad | Natasha Bedingfield

Oh tôi nghĩ là phụ nữ phải được bảo vệ nhiều hơn
Cô gái không thể lấy bông hoa từ tay tôi
Cô gái chỉ nhìn thấy một mặt của sự việc
Sự thông tuệ chính là điều tạo nên người đàn ông

Tôi không muốn làm gián đoạn
Nhưng một bông hồng là những gì tôi có
Thỉnh thoảng sắc đẹp không được nhận ra
Khi nó tương phản với những gì anh suy nghĩ

Ai đã nói là những đám mây đen sẽ tạo ra mưa
Ai đã nói là những rắc rối rồi sẽ đi qua
Ai đã chỉ ngón tay về những gì không thể hiểu được

Bởi vì tất cả chúng ta luôn giữ vững ý kiến của mình
Những sắc màu sẽ dần biết mất
Những người khác cũng tương tự
Ý nghĩa thực sự sẽ được khám phá
Chúng ta luôn giữ vững ý kiến của mình
Lấp đầy bầu trời bởi những mảng tối
Đọc những câu chuyện từng trang một
Ý nghĩa thực sự rồi sẽ được khám phá

Ý nghĩa thực sự rồi sẽ được khám phá

Thỉnh thoảng tôi nghĩ tôi có thể vượt trên tất cả
Như thể là tôi có thể điều khiển được thời gian và không gian
Nhưng cuộc sống không phải theo ý bạn mong muốn
Bạn không thể yêu nếu không cho đi

Ai đã nói là những đám mây đen sẽ tạo ra mưa
Ai đã nói là những rắc rối rồi sẽ đi qua
Ai đã chỉ tay của mình về những gì không thể hiểu được

[ĐK]
Bởi vì tất cả chúng ta luôn giữ vững ý kiến của mình
Những sắc màu sẽ dần biết mất
Những người khác cũng tương tự
Ý nghĩa thực sự sẽ được khám phá
Chúng ta luôn giữ vững ý kiến của mình
Lấp đầy bầu trời bởi những mảng tối
Đọc những câu chuyện từng trang một
Ý nghĩa thực sự rồi sẽ được khám phá

Bởi vì tất cả chúng ta luôn giữ vững ý kiến của mình
Những sắc màu sẽ dần biết mất
Những người khác cũng tương tự
Ý nghĩa thực sự sẽ được khám phá
Chúng ta luôn giữ vững ý kiến của mình
Lấp đầy bầu trời bởi những mảng tối
Đọc những câu chuyện từng trang một
Ý nghĩa thực sự rồi sẽ được khám phá

Ý nghĩa thực sự rồi sẽ được khám phá
Oh oh oh yeah, oh

[ĐK]x2

Chúng ta đều đam mê đến điên dại.

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.