HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Lady In Spain | Ingrid Michaelson tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Lady In Spain | Ingrid Michaelson

I am the lady in Spain
I'll sing a haunting refrain
I am the lady from Mars
And I can unscrew the stars
I can be
Anything I see
I can be
Anything that I, anything that I see

And I am in love with a boy
Manufacture to destroy
I shall unravel my love
Like an old red woolen glove
I can do anything I want to
I can do anything I want anything my heart tells me to do
Tells me to do
Tells me to do
Dododo-dodododo-dododododo

I can do-ooo-ooo
Anything I want to
I can be-ee-eeee
Anything that I see
I can do-oooo-ooooooo anything I want to
I can be anything that I see
Anything that I see

Lời Việt

Lady In Spain | Ingrid Michaelson

Tôi là phụ nữ Tây Ban Nha
Tôi hát một điệp khúc ám ảnh nhé
Tôi là người phụ nữ đến từ sao Hỏa
Và tôi có thể hái những vì sao
Tôi có thể là
Bất cứ điều gì tôi thấy
Tôi có thể là
Bất cứ điều gì mà tôi... bất cứ điều gì mà tôi thấy.

Và tôi đang yêu một chàng trai
Sinh ra ra để phá hoại
Tôi sẽ làm sáng tỏ tình yêu của mình
Như một chiếc găng tay len cũ màu đỏ
Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn
Tôi có thể làm bất cứ điều gì... tôi muốn bất cứ điều gì mà con tim mách bảo tôi
Mách bảo tôi làm
Mách bảo tôi làm
Làmmm-làmmmm-làmmmmm

Tôi có thể làm-mmm-mmm
Bất cứ điều gì tôi muốn
Tôi có thể là-àà-àààà
Bất cứ điều gì mà tôi thấy
Tôi có thể làm-mmm-mmm bất cứ điều gì tôi muốn
Tôi có thể là bất cứ điều gì mà tôi thấy
Bất cứ điều gì mà tôi thấy.

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.