HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài I Want Out | Helloween tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

I Want Out | Helloween

From all lives beginning on
we are pushed in little forms
no one asks us how we like to be
In school they teach us what to think
but everyone says different things
but they're all convinced that
they're the ones to see

So they keep talking and they never stop
and at certains point you give it up
so the only thing that's left to think is this

I want out... To live my life alone
I want out... Leave me be
I want out... To do things on my own
I want out... To live my life and to be free

People tell me A and B
they tell me how I have to see
Things that I have seen already clear
so they push me then from side to side
they're pushing me from black to white
they're pushing'til there's nothing more to hear

But don't push me to the maximum
shut your mouth and take it home
'cause I decide the way things gonna be

I want out... To live my life alone
I want out... Leave me be
I want out... To do things on my own
I want out... To live my life and to be free

there's a million ways to see the things in life
a million ways to be the fool
in the end of it, none of us is right
sometimes we need to be alone

I want out... To live my life alone
I want out... Leave me be
I want out... To do things on my own
I want out... To live my life and to be free.

Lời Việt

I Want Out | Helloween

Từ ngày cuộc sống bắt đầu
Chúng tôi bị đẩy vào những khuôn mẫu chật chội
Chẳng ai hỏi chúng tôi thích thế nào
Ở trường, họ dạy chúng tôi nên nghĩ cái gì
Nhưng mọi người nói những điều khác nhau
Nhưng họ đều tin rằng
Họ là người có thể thấy được

Vậy nên họ cứ nói không ngừng nghỉ
Và chắc chắn bạn phải từ bỏ thôi
Vậy điều duy nhất còn lại để suy nghĩ là:

Tôi muốn ra ngoài ... Để sống cuộc đời đơn độc
Tôi muốn ra ngoài ... Để tôi ra đi
Tôi muốn ra ngoài .. Để làm những việc của riêng mình
Tôi muốn ra ngoài... Để sống theo ý muốn và được tự do.

Mọi người bảo tôi A và B
Họ bảo tôi cách nhìn nhận
Những điều mà tôi đã thấy rõ rành rành
Vì vậy, họ đẩy tôi từ bên này sang bên kia
Họ đổi trắng thay đen
Họ đẩy tôi đến khi chẳng còn gì hơn để nghe nữa.

Nhưng đừng đẩy tôi tới bước đường cùng
Ngậm miệng lại và thôi luôn đi
Vì tôi quyết định hướng đi cho riêng mình.

Tôi muốn ra ngoài ... Để sống cuộc đời đơn độc
Tôi muốn ra ngoài ... Để tôi ra đi
Tôi muốn ra ngoài .. Để làm những việc của riêng mình
Tôi muốn ra ngoài... Để sống theo ý muốn và được tự do.

Có cả triệu cách để nhìn thấy nhiều điều trong cuộc sống
Triệu cách để trở thành kẻ ngốc
Cuối cùng, chẳng ai trong chúng ta là đúng cả
Đôi lúc, ta cần ở một mình.

Tôi muốn ra ngoài ... Để sống cuộc đời đơn độc
Tôi muốn ra ngoài ... Để tôi ra đi
Tôi muốn ra ngoài .. Để làm những việc của riêng mình
Tôi muốn ra ngoài... Để sống theo ý muốn và được tự do.

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
21st Century Girl | Willow SmithXóa
Follow Your Dream (English Version) | Lan Trinh Xóa
Me And You | Kenny ChesneyXóa
Perfect Day (ft.Nagi) | SupercellXóa
Just A Kid | Kenny ChesneyXóa
Summer Rain | Matthew MorrisonXóa
Casualty Of Love | Jessie JXóa
 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.