HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Another Day | Michael Jackson tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Another Day | Michael Jackson

My life has taken me beyond the planets and the stars
And you’re the only one that could take me this far
I’ll be forever searching for your love

(Huhhh-Ooh)

[CHORUS]
I walked away but I was wrong
(I can't make it another day)
You’re the one that keeps me strong
(I can't make it another day)
You’re the fire that keeps me warm
(I can't make it another day)
How did I get through this storm?
(I can't make it another day without your love)

(Hoohoo)
(Come on now!)

At night, I pray before I sleep in hope of finding you
(finding you)
I've opened up my heart to let you to come through
I'll be forever searching for your love
(Huhhh-ooooh)

[CHORUS]
I walked away but I was wrong
(I can't make it another day)
You’re the one that keeps me strong
(I can't make it another day)
You’re the fire that keeps me warm
(I can't make it another day)
How did I get through this storm?
(I can't make it another day without your love)
Michael Jackson Another Day lyrics found on http://www.directlyrics.com/michael-jackson-another-day-lyrics.html

(Come on now!) (Hoohoo Hoohoo)
(Come on now!) (Hoohoo)
(Huhhh-ooooh)

[CHORUS]
I walked away but I was wrong
(I can't make it another day)
You’re the one that keeps me strong
(I can't make it another day)
You’re the fire that keeps me warm
(I can't make it another day)
How did I get through this storm?
(I can't make it another day without your love) x 2
hooooh
hoooooooh
hoooooh
hoooooh

Lời Việt

Another Day | Michael Jackson

Cuộc đời tôi đã đưa tôi vượt ra ngoài hanh tinh này và cả những vì sao
Và em là người duy nhất có thể đưa tôi đến chốn xa xôi đó
Tôi sẽ mãi tìm kiếm tình yêu của em

(Huhhh-Ooh)

Tôi ra đi nhưng tôi đã sai
Tôi không thể làm điều đó vào một ngày khác
Em là người cho tôi sức mạnh
Tôi không thể làm điều đó vào một ngày khác
Em là ngọn lửa sưởi ấm lòng anh
Tôi không thể làm điều đó vào một ngày khác
Làm sao để tôi vượt qua cơn sóng gió này?
Tôi không thể làm điều đó vào một ngày không còn tình em

hohooo
Giờ hãy đến đây

Ban đêm, tôi cầu nguyện trước khi chợp mắt để hy vọng sẽ tìm thấy em
Tìm thấy em
Tôi mở rộng lòng mình để em có thể hiểu
Tôi sẽ mãi tìm kiếm tình yêu của em

Tôi ra đi nhưng tôi đã sai
Tôi không thể làm điều đó vào một ngày khác
Em là người cho tôi sức mạnh
Tôi không thể làm điều đó vào một ngày khác
Em là ngọn lửa sưởi ấm lòng anh
Tôi không thể làm điều đó vào một ngày khác
Làm sao để tôi vượt qua cơn sóng gió này?
Tôi không thể làm điều đó vào một ngày không còn tình em

Giờ thì hãy đến đây nào
Giờ thì hãy đến đây nào

Tôi ra đi nhưng tôi đã sai
Tôi không thể làm điều đó vào một ngày khác
Em là người cho tôi sức mạnh
Tôi không thể làm điều đó vào một ngày khác
Em là ngọn lửa sưởi ấm lòng anh
Tôi không thể làm điều đó vào một ngày khác
Làm sao để tôi vượt qua cơn sóng gió này?
Tôi không thể làm điều đó vào một ngày không còn tình em
x2

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.