HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Who Will Be There | Modern Talking tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Who Will Be There | Modern Talking

Who will be there
Who will be there

The rain is getting stronger, I listen to the rain
And I can`t wait no longer, oh please come back again
If I could live forever, baby I will live with you
If we can`t be together, baby I will die, it`s true

Who will be there, when the lights go out
Who will be there, my heart cries loud
Baby I swear that I`ll be there, if you need me

Who will be there, when I`m alone
Who will be there, where is my home
Who will be there, it`s so unfair, stay by my side

Who will be there
Who will be there

The summer was oh magic, oh baby just we two
Now times are getting tragic, and lonely without you
Oh when my heart is crying, baby oh it cries for you
And if our love is dying, baby I will die, it`s true

Who will be there, when the lights go out
Who will be there, my heart cries loud
Baby I swear that I`ll be there, if you need me

Who will be there, when I`m alone
Who will be there, where is my home
Who will be there, it`s so unfair, stay by my side

Who will be there, when the lights go out
And when my heart cries loud
And if you need me

Who will be there, when the lights go out (who will be there)
Who will be there, my heart cries loud (who will be there)
Baby I swear that I`ll be there, if you need me

Who will be there, when I`m alone
Who will be there, where is my home
Who will be there, it`s so unfair, stay by my side

(Who will be there), who will be there
(Who will be there), who will be there

Lời Việt

Who Will Be There | Modern Talking

Ai sẽ ở đó
Ai sẽ ở đó

Mưa đang lớn dần, anh nghe tiếng mưa rơi
Và anh không thể chờ đợi thêm nữa, oh hãy quay lại đi em
Nếu anh có thể sống mãi, anh sẽ sống với em
Nếu chúng ta không thể ở bên nhau chắc anh chết quá, sự thật đấy

Ai sẽ ở đó, khi ánh sáng đã lụi tàn
Ai sẽ ở đó, trái tim anh đang khóc
Em yêu ơi anh thề là anh sẽ ở đó nếu em cần anh

Ai sẽ ở đó, khi anh cô đơn
Ai sẽ ở đó, nơi đâu là nhà
Ai sẽ ở đó, thật không công bằng, hãy ở bên anh đi em

Ai sẽ ở đó
Ai sẽ ở đó

Mùa hè thật kì diệu, oh chỉ có hai ta
Giờ đây thời gian trở thành bi kịch, thật cô đơn khi không có em
Oh trái tim anh khóc là vì em đấy
Nếu tình yêu của đôi ta đã hết chắc anh chết mất, thật đấy

Ai sẽ ở đó, khi ánh sáng đã lụi tàn
Ai sẽ ở đó, trái tim anh đang khóc
Em yêu ơi anh thề là anh sẽ ở đó nếu em cần anh

Ai sẽ ở đó, khi anh cô đơn
Ai sẽ ở đó, nơi đâu là nhà
Ai sẽ ở đó, thật không công bằng, hãy ở bên anh đi em

Ai sẽ ở đó, khi ánh sáng đã lụi tàn
Và khi trái tim anh đang khóc
Và nếu em cần anh

Ai sẽ ở đó, khi ánh sáng đã lụi tàn
Ai sẽ ở đó, trái tim anh đang khóc
Em yêu ơi anh thề là anh sẽ ở đó nếu em cần anh

Ai sẽ ở đó, khi anh cô đơn
Ai sẽ ở đó, nơi đâu là nhà
Ai sẽ ở đó, thật không công bằng, hãy ở bên anh đi em

(Ai sẽ ở đó), Ai sẽ ở đó
(Ai sẽ ở đó), Ai sẽ ở đó

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.