HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Letters From The Sky (OST I Am Number Four) | Civil Twilight tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Letters From The Sky (OST I Am Number Four) | Civil Twilight

One of these days the sky's gonna break and everything will escape and I'll know
One of these days the mountains are gonna fall into the sea and they'll know
That you and I were made for this
I was made to taste your kiss
We were made to never fall away
Never fall away

One of these days letters are gonna fall from the sky telling us all to go free
But until that day I'll find a way to let everybody know that you're coming back, you're coming back for me
'Cause even though you left me here I have nothing left to fear
These are only walls that hold me here
Hold me here, hold me here
Find More lyrics at www.sweetslyrics.com
The only walls to hold me here

One day soon I'll hold you like the sun holds the moon
And we will hear those planes overhead and we won't have to be scared
We won't have to be scared, we won't have to be scared

You're coming back for me
You're coming back for me

You're coming back to me

Lời Việt

Letters From The Sky (OST I Am Number Four) | Civil Twilight

Một ngày nào đó bầu trời sẽ sụp đổ và vạn vật phải trốn chạy và tôi sẽ hiểu ra
Một ngày nào đó những ngọn núi sẽ phải chìm dưới lòng đại dương
Và họ sẽ hiểu ra rằng em và anh được sinh ra cho điều này
Anh được sinh ra để thưởng thức nụ hôn của em
Chúng ta được sinh ra để không thể gục ngã
Không thể gục ngã

Một ngày nào đó có một thông điệp được gửi xuống từ trời cao nói rằng tất cả chúng ta đều được tự do
Nhưng đến ngày ấy anh sẽ tìm ra cách để mọi người hiểu rằng em đang trở lại, em đang trở lại vì anh
Bởi dẫu cho em có bỏ anh lại đây thì anh cũng chẳng có gì phải sợ cả
Chỉ là những bức tường giữ chân anh ở đây
giữ chân anh ở đây, giữ chân anh ở đây mà thôi
Chỉ là những bức tường giữ chân anh ở đây

Sớm thôi rồi sẽ có một ngày anh ôm em như thể mặt trời quay quanh mặt trăng
Và chúng ta sẽ thấy những chiếc trực thăng bay trên đầu và chúng ta sẽ không phải sợ hãi nữa
Chúng ta sẽ không phải sợ hãi nữa, chúng ta sẽ không phải sợ hãi nữa

Em đang trở lại vì anh
Em đang trở lại vì anh

Em đang trở lại bên anh

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.