HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Nothing But The Truth | Modern Talking tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Nothing But The Truth | Modern Talking

Nothing but the truth (nothing but the truth)
Nothing but the truth (nothing but the truth)

Like an angel, you came in my life
I'm walking on cloud number nine
This may not be the start of the world
Is your heart really mine?
When will I see you again?
When will this sad moment end?

Nothing but the truth (nothing but the truth)
Nothing but my heart (nothing but my heart)
Nothing changed this love, oh, it's forever
I will never tear apart

Nothing but the truth (nothing but the truth)
Nothing but my heart (nothing but my heart)
Nothing takes the place of you, my love

Like a stranger you're sometimes to be
But whatever will be, will be
One step from heaven, oh, don't stop this love
I know you're my destiny
When will I see you again?
When will this sad moment end

Lời Việt

Nothing But The Truth | Modern Talking

Chẳng có gì ngoài sự thật (chẳng có gì ngoài sự thật)
Chẳng có gì ngoài sự thật (chẳng có gì ngoài sự thật)

Như một thiên thần, em bước vào cuộc đời anh
Anh đang dạo bước trên tầng mây thứ chín
Đây không phải là sự bắt đầu của thế giới
Trái tim em có thực sự thuộc về anh?
Khi nào anh sẽ gặp lại em?
Khi nào thì những nỗi buồn này sẽ qua đi ?

Chẳng có gì ngoài sự thật (chẳng có gì ngoài sự thật)
Chẳng có gì ngoài trái tim anh (chẳng có gì ngoài trái tim anh)
Chẳng có gì có thể thay đổi được tình yêu này, oh nó là bất diệt
Anh sẽ không bao giờ khóc đâu

Chẳng có gì ngoài sự thật (chẳng có gì ngoài sự thật)
Chẳng có gì ngoài trái tim anh (chẳng có gì ngoài trái tim anh)
Chẳng có gì

Đôi khi em cư xử như người xa lạ
Nhưng dù có thế nào đi nữa
Một bước đến thiên đường, oh, đừng chấm dứt cuộc tình này
Anh biết em là định mệnh đời anh
Khi nào anh sẽ gặp lại em?
Khi nào thì những nỗi buồn này sẽ qua đi ?

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.