HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài The Sword In The Stone | Unknown tại Baidich.com
Play Video
Music Play
Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

The Sword In The Stone | Unknown

A legend is sung
Of when England was young
And knights were brave and bold
The good king had died
And no one could decide
Who was rightful heir
To the throne

It seemed that the land
Would be torn by a war
Or saved by a miracle
Alone
And that miracle appeared
In London town
The sword
In the stone.

Lời Việt

The Sword In The Stone | Unknown

Một truyền thuyết được ngợi ca
Về vương quốc Anh thời sơ khai
Cùng những hiệp sĩ dũng cảm và táo bạo
Đức Vua anh minh đã qua đời
Không ai có thể quyết định
Người hợp pháp
Để thừa kế ngai vàng

Dường như vùng đất đó
Sẽ bị chia rẽ bởi một cuộc chiến
Hay được cứu thoát bởi một phép lạ
Cô đơn
Và phép lạ đó xuất hiện
Ở thành phố London
Thanh gươm
Trong đá

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.