HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Little Fly | Esperanza Spalding tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Little Fly | Esperanza Spalding

Little Fly,
The summer's play
My thoughtless hand
Has brushed away.

Am not I
A fly like thee?
Or art not thou
A man like me?

Ahhhhh.. little fly

For I dance
And drink, and sing,
Till some blind hand
Shall brush my wing.

If thought is life
And strength and breath
And the want
Of thought is death;

Ahhhhhaha.. little fly

Then am I
A happy fly,
If I live,
Or if I die.

Lời Việt

Little Fly | Esperanza Spalding

Con ruồi nhỏ
Trò chơi ngày hè
Cánh tay vô tư lự
Khẽ phủi đi.

Tao không phải
Là một con ruồi như mi sao?
Hay mày không phải
Là con người như ta sao?

Ahhhh...Con ruồi nhỏ.

Vì tao nhảy
Tao uống rồi ca hát
Đến khi vài chữ viết khó đọc
Sẽ chạm nhẹ vào đôi cánh của tao

Nếu suy nghĩ là cuộc đời
Cùng sức mạnh và hơi thở
Và sự thiếu suy nghĩ
Là cái chết;

Ahhhh...Con ruồi nhỏ.

Rồi có phải,
Tao sẽ là một con ruồi hạnh phúc
Nếu tao sống
Hay nếu tao chết.

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.