HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Permission To Fly | Jordan Pruitt tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Permission To Fly | Jordan Pruitt

Permission to fly
Nothing it can measure
Inspiration is forever
I dont need no ones Permission to Fly

All the things
I love, I love, I love
Gone to pieces
Here and off of what
Looking for a face that i can trust
To you I got to say enough, enough

All the things you wanted me to be
Not the same as what I want for me
That tainted I was right
You couldn't tell
It's better and now I’m by myself
Myself

For your information
This is me
Im on a mission
I dont need no ones permission to fly

Permission to fly
Nothing it can measure
Inspiration is forever
I dont need no ones permission to fly

When you look
inside, inside, inside
You will be suprised at what you find
I'm trying hard to keep an open mind
Its easy when there's nothing left to cry

For your information
This is me
Im on a mission
I dont need no ones permission to fly

Permission to fly
Nothing it can measure
Inspiration is forever
I dont need no ones permission to fly
Permission to fly

Everything
(Everything)
Holding on and letting go of everything
(Everything)
Stand my ground and lifting off
Its all of me
(All of me)
Reconnecting with the strongest part of me
The heart of me

All the things
I love, I love, I love
I love

For your information
This is me
Im on a mission
(Oh, Oh)
I dont need no ones permission to fly

Permission to fly
Nothing it can measure
(Oh, Whoa)
Inspiration is forever
I dont need no ones permission to fly
Permission to fly

Lời Việt

Permission To Fly | Jordan Pruitt

Cho phép bay
Không gì có thể lường trước được
Cảm hứng là mãi mãi
Em không cần sự cho phép của ai để bay cả

Tất cả mọi điều
Em yêu thích, em yêu thích, em yêu thích
Đều tan tành thành ngàn mảnh
Ở đây và ra khỏi của điều gì đó
Tìm kiếm gương mặt em có thể tin tưởng
Với anh, em phải nói rằng đủ, đủ rồi

Tất cả mọi điều mà anh muốn em phải như thế
Không như những gì mà em muốn
Thật tồi tệ, em đã đúng
Anh đâu có nói
Mọi cuyện tốt đẹp và giờ em là chính mình
Chính bản thân em

Cho anh hay
Đó là em đấy
Em đang làm nhiệm vụ
Em không cần sự cho phép của ai để bay cả

Cho phép bay
Không gì có thể lường trước được
Cảm hứng là mãi mãi
Em không cần sự cho phép của ai để bay cả

Khi anh nhìn
Nhìn vào trong, trong em, trong em
Anh sẽ ngạc nhiên bởi những gì anh phát hiện được
Em đang cố hết sức để mở rộng suy nghĩ
Thật dễ dàng khi không còn lại gì để em phải khóc

Cho anh hay
Đó là em đấy
Em đang làm nhiệm vụ
Em không cần sự cho phép của ai để bay cả

Cho phép bay
Không gì có thể lường trước được
Cảm hứng là mãi mãi
Em không cần sự cho phép của ai để bay cả
Cho phép bay

Mọi thứ
(Mọi thứ)
Giữ lại và buông xuôi mọi thứ
(Mọi thứ)
Đứng vững trên nền đất và phóng vụt lên
Đó là tất cả của em
(Tất cả của em)
Kết nối lại với phần mạnh nhất của em
Trái tim của em

Tất cả mọi điều
Em yêu thích, em yêu thích, em yêu thích
Em yêu thích

Cho anh hay
Đó là em đấy
Em đang làm nhiệm vụ
(Oh, Oh)
Em không cần sự cho phép của ai để bay cả

Cho phép bay
Không gì có thể lường trước được
(Oh, Whoa)
Cảm hứng là mãi mãi
Em không cần sự cho phép của ai để bay cả
Cho phép bay

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
The Temple Of The Holy | Axel Rudi PellXóa
When I Come Around | Green DayXóa
The Night Is Yours, The Night Is Mine | Modern TalkingXóa
Da Ga Wa Suh - Coming Near | Brown Eyed Girls(B.E.G)Xóa
Owner Of A Lonely Heart | YesXóa
 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.