HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Treat Her Like A Lady | Lee Dewyze tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Treat Her Like A Lady | Lee Dewyze

All my friends had to ask me
Somethin' they didn't understand-a
How I get all the women
In the palms of my hand, now

And I told them, to treat her like a lad-ay
(You got-to, got-to treat her like)
Um-hum all the best you can do
(Treat her like, you got-to, got-to treat her like)
You got to treat her like a lad-ay, she give into you
Ah-hum now who can see, you know what I mean?

I know you heard (treat her right)
That a woman (got-ta treat her right)
Will soon take advantage (treat her right) of you
(Got-ta treat her right)
Let me tell you (treat her right)
My friend (got-ta treat her right)
There just ain't no (treat her right) subsititute-ta
(Got-ta treat her right)
You oughta a treat her like a lad-ay
(You got-ta, got-ta treat her like)
Um-hum, all (treat her like) the best you can do
(You got-ta, got-ta treat her like)
You got-ta treat her like a lad-ay
She give into you, ah-hum
Now who can see? you know what I mean

Oh, you've got to love her (love her)
Tease her (tease her)
But most of all you've got-ta please her
(Please her)
You've got-ta hold her (hold her)
Now an want her (want her)
And make her feel you'll always need her
(Need her)
You know a woman (woman)
Is sentimental (woman)
And so easy (woman) to upset (woman)
So make her feel (feel)
That she's for real (real)
An she give you happiness
Whoa-oh-oh
Strange (treat her like) as it seems-a
(You got-ta treat her like)
You know you can't (treat her like) a woman mean
(Got-ta treat her like)

So my friends, now there you have it
I said it's the easy simple way
Now if you fail, uh, ta do this
Don't blame her if she looks my way-a

Cause I'm gonna a
A treat her like a lad-ay
(You got-ta, got-ta treat her like)

Um-hum, so affec (treat her like) tionately
(You got-ta, got-ta treat her like)
I'm gonna treat her like a lad-ay
She give into me, uh-huh

Now who can see?
You know what I mean
Oh you gotta a treat her like a lad-ay
(You got-ta, got-ta treat her like)
Um-hum, all the best you can do

(You got-ta, got-ta treat her like)
You got-ta treat her like a lad-ay
She give into you...

Lời Việt

Treat Her Like A Lady | Lee Dewyze

Mọi người bạn đều phải hỏi tớ
Điều gì đó mà họ chẳng hiểu
Sao tớ có được tất cả đàn bà
Trong vòng tay, lúc này đây.

Và tớ bảo họ, phải xử với nàng như một quý cô
(Cậu phải, phải xử với nàng như một quý cô)
Um-hum, tất cả những thứ tuyệt nhất cậu làm được
(Xử với nàng, phải xử với nàng như...)
Cậu phải xử với nàng như một tiểu thư, rồi nàng sẽ thua cậu
Ah-hum, giờ ai hiểu được đây, cậu hiểu tớ chứ?

Tớ biết là cậu đã nghe( xử nàng tốt vào)
Rằng một người phụ nữ( phải xử tốt với nàng)
Sẽ sớm lợi dụng cậu
(Phải xử tốt với nàng)
Để tớ nói cậu nghe( xử tốt với nàng vào)
Bạn tớ này( phải xử đúng với nàng)
Chẳng có phần phụ đâu
(Phải xử tốt với nàng)
Cậu phải đối xử với nàng như một tiểu thư
(Cậu phải, phải xử với nàng như...)
Nàng sẽ chịu cậu, ah-hum
Giờ ai hiểu được nào? Cậu biết tớ nói gì chứ?

Oh, cậu phải yêu thương nàng chứ( yêu nàng)
Ghẹo nàng
Nhưng trên hết là phải chiều chuộng nàng
(Chiều nàng)
Cậu phải ôm nàng(ôm nàng)
Giờ hãy mong muốn nàng( muốn nàng)
Và làm nàng thấy cậu luôn luôn cần nàng
(Cần nàng)
Cậu biết rằng một người đàn bà
Thật là đa cảm
Và rất dễ buồn phiền
Vậy nên hãy cho nàng thấy
Rằng nàng thật chân chính
Khi nàng cho cậu hạnh phúc
Whoa-oh-oh
Đúng là lạ như thế mà
(Cậu phải xử với nàng...)
Cậu biết cậu không thể xử với nàng theo-đúng-nghĩa-một người-đàn-bà-được.

Thế nên, bạn tớ, giờ cậu hiểu rồi đấy
Tớ nói đó là một cách đơn giản
Giờ đây, nếu cậu thất bại, uh, thì hãy làm đi
Đừng đổ tội cho nàng nếu nàng có để ý tớ.

Vì tớ sẽ xử với nàng như một tiểu thư
(Cậu phải xử nàng, xử nàng như...)

Um-hum, thật trìu mến
(Cậu phải, phải xử nàng như...)
Tớ sẽ đối xử với nàng như một tiểu thư
Nàng sẽ chịu tớ

Giờ ai hiểu được đây?
Cậu hiểu tớ nói gì rồi đấy
Oh cậu phải xử với nàng như một tiểu thư
(Cậu phải, phải xử cới nàng như...)
Um-hum, tất cả những gì tốt nhất cậu làm được.

(Cậu phải, cậu phải xử với nàng như...)
Cậu phải xử với nàng như một tiểu thư
Nàng sẽ chịu cậu thôi...

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.