HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Kidz | Take That tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Kidz | Take That

Kings and Queens and Presidents
Ministers of Governments
Welcome to the future of your world

Through talking heads that took liberties
The monkeys learnt to build machines
They think they'll get to heaven through the universe

They say nothing
Deny everything
And make counter accusations
My friends, my dear, my love, my God

There'll be trouble when the kidz come out (come out)
There will be lots for them to talk about (about)
There'll be trouble when the kidz come out
When the kidz come out, when the kidz come out
When the kidz come out

Hey, hey, hey, hey, hey
What you looking at
Hey, hey, hey, hey
You want a bit of that
Hey, hey, hey, hey
There will be trouble when the kidz come out
When the kidz come out
Hey

Mirror, mirror on the wall
Who's the fairest of them all?
The Good, the Bad, the Ugly or the Beautiful

Because it's up hill and against the wind
With no-one there to let us in
Leave your thoughts and save yourself you fool

The daggers of science
Evolving into violence
We're not sure where the fallout blows
But we all know ·

There'll be trouble when the kidz come out (come out)
There will be lots for them to talk about (about)
There'll be trouble when the kidz come out
When the kidz come out, when the kidz come out
When the kidz come out

Hey, hey, hey, hey, hey
What you looking at
Hey, hey, hey, hey
You want a bit of that
Hey, hey, hey, hey
There will be trouble when the kidz come out
When the kidz come out
Hey

Out on the streets tonight
They're making peace tonight
They're making peace

La, la, la, la...

There'll be trouble when the kidz come out
There will be lots for them to talk about
There'll be trouble when the kidz come out
When the kidz come out, when the kidz come out

There'll be trouble when the kidz come out

Lời Việt

Kidz | Take That

Quân Vương, Nữ Hoàng, Tổng Thống
Các bộ máy Chính Phủ
Chào mừng đến với tương lai thế giới các người.

Toàn phán với người dân những điều tùy tiện
Như lũ khỉ rập khuôn
Họ nghĩ rằng họ sẽ tới được thiên đàng từ vũ trụ đấy!

Họ nói Vô Thần
Chối bỏ tất cả
Và buộc tội tất cả
Bạn bè, người thân, tình yêu và Chúa Trời của tôi.

Đó sẽ là trở ngại khi lũ trẻ ra đời
Sẽ có vô số điều để chúng đem ra bàn luận
Đó sẽ là trở ngại khi lũ trẻ đi ra đời
Khi lũ trẻ đi ra đời, khi lũ trẻ đi ra đời
Khi lũ trẻ đi ra đời.

Nè! nè! nè! nè! nè!
Bạn đang nhìn vào điều gì?
Nè! nè! nè! nè!
Bạn muốn góp một phần vào đó
Nè! nè! nè! nè!
Đó sẽ là trở ngại khi lũ trẻ đi ra đời
Khi lũ trẻ ra đời
Nè!

Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai kẻ công bình nhất đây?
Người tốt, kẻ xấu, kẻ xấu xí hay người xinh đẹp nào

Vì cứ lên cao và chống trọi với phong ba bão táp
Mà chẳng có ai ở đó cho ta cậy nhờ
Vứt bỏ ý nghĩ ấy đi và tự cứu lấy chính mình hỡi kẻ ngốc

Sự nguy hiểm của khoa học
Phát triển thành bạo lực
Chúng ta không chắc bụi phóng xạ sẽ thổi về nơi đâu
Nhưng chúng ta đều biết

Đó sẽ là trở ngại khi lũ trẻ ra đời
Sẽ có vô số điều để chúng đem ra bàn luận
Đó sẽ là trở ngại khi lũ trẻ đi ra đời
Khi lũ trẻ đi ra đời, khi lũ trẻ đi ra đời
Khi lũ trẻ đi ra đời.

Nè! nè! nè! nè! nè!
Bạn đang nhìn vào điều gì?
Nè! nè! nè! nè!
Bạn muốn góp một phần vào đó
Nè! nè! nè! nè!
Đó sẽ là trở ngại khi lũ trẻ đi ra đời
Khi lũ trẻ ra đời
Nè!

Đâu đó đêm nay trên các đường phố
Đêm nay người ta đang kiến tạo hòa bình
Người ta đang kiến tạo hòa bình.

La, la, la, la...

Đó sẽ là trở ngại khi lũ trẻ ra đời
Sẽ có vô số điều để chúng đem ra bàn luận
Đó sẽ là trở ngại khi lũ trẻ đi ra đời
Khi lũ trẻ đi ra đời, khi lũ trẻ đi ra đời

Đó sẽ là trở ngại khi lũ trẻ ra đời.

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
The Temple Of The Holy | Axel Rudi PellXóa
When I Come Around | Green DayXóa
The Night Is Yours, The Night Is Mine | Modern TalkingXóa
Da Ga Wa Suh - Coming Near | Brown Eyed Girls(B.E.G)Xóa
Owner Of A Lonely Heart | YesXóa
 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.