HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Are You Ready | Creed tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Are You Ready | Creed

Hey, Mr. Seeker hold on to this advice
If you keep seeking you will find
Don't want to follow
Down roads been walked before
It's so hard to find unopened doors

Chorus
Are you ready? Are you ready?
For whats to come...Oh I said Are you ready?
Are you Ready?...For whats to come

Hey, Mr. Hero Walking a thin, fine line
Under the microscope of life
Remember your roots, my friend
They're right down below
'Cause heroes come and heroes go

Chorus

Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one
Count down to the change in life that's soon to come
Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one
Count down to the change in life that's soon to come
Your life has just begun
Life has just begun
Life has just begun
Life has just begun

Are you ready? Are you ready?
For whats to come...Oh I said Are you ready?
Are you ready? For whats to come
Oh I said Are you ready?
Are you ready? For whats to come
Your Life has just begun
Life has just begun
Life has just begun

Lời Việt

Are You Ready | Creed

Này Ngài Tìm kiếm, giữ lấy lời khuyên này
Nếu cứ tìm thì sẽ thấy
Chẳng cần phải đi theo
Những con đường đã đi qua trước đó
Thật khó để tìm thấy những cánh cửa đóng chặt

ĐK
Sẵn sàng chưa nào?
Cho những điều xảy đến..Ồ tôi nói là anh sẵn sàng chưa?
Sẵn sàng chưa .. cho những điều xảy đến

Này, Người Hùng đang đi lối hẹp, đúng đường
Dưới kính hiển vi cuộc đời
Hãy nhớ sự bám kết của bạn nhé, bạn tôi
Họ ở ngay bên dưới
Vì người hùng xuất hiện rồi tan đi

ĐK

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Đếm ngược để thay đổi cuộc đời, điều đó đến sớm thôi
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Đếm ngược để thay đổi cuộc đời, điều đó đến sớm thôi
Cuộc đời của bạn bắt đầu rồi
Cuộc đời của bạn bắt đầu rồi
Cuộc đời của bạn bắt đầu rồi

Sẵn sàng chưa nào?
Cho những điều xảy đến..Ồ tôi nói là anh sẵn sàng chưa?
Sẵn sàng chưa .. cho những điều xảy đến
.Ồ tôi nói là anh sẵn sàng chưa?
Sẵn sàng chưa .. cho những điều xảy đến
Cuộc đời của bạn bắt đầu rồi
Cuộc đời của bạn bắt đầu rồi
Cuộc đời của bạn bắt đầu rồi

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.