HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Nasty Letter (Public Enemies Soundtrack) | Otis Taylor tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Nasty Letter (Public Enemies Soundtrack) | Otis Taylor

Somebody wrote me, a nasty letter,
But they didn't, sign their name
I think I know, I know who wrote it
Well I recognize, recognize that hand
Its getting warm
Oh so warm
Its so warm
On a winters day
I'm reading backwards, reading backwards,
On this page
Hoping to defend
If the devil come
I've been wrongly, wrongly accused
Been wrongly, I've been wrongly,
I've been wrongly, wrongly accused.

Lời Việt

Nasty Letter (Public Enemies Soundtrack) | Otis Taylor

Ai đó đã viết cho tôi một bức thư khó chịu
Nhưng họ không kí tên
Tôi nghĩ là tôi biết người đã viết lá thư này
Tôi nhận ra bàn tay này
Nó đang ấm dần lên
Oh thật ấm áp
Thật ấm áp
Vào một ngày đông lạnh giá
Tôi đang đọc ngược, đang đọc ngược
Trang sách này
Hy vọng được bảo vệ
Nếu như quỷ dữ có ghé thăm
Tôi đã bị buộc tộc sai
Sai lầm, tôi đã lầm
Tôi đã bị buộc tội sai

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.