HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài We Were Friends | Ellie Goulding tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

We Were Friends | Ellie Goulding

Silently we were friends
Guarding our country from traitors and new trends
You were at the borders
I am at the beaches
I remember exactly what the enemy teaches
Like presidents and pilots
We turned a blind eye
To letters over our heads
Floating in the sky

Those were the paper animals
Signalling danger
They are evolving
And the world is a stranger
No currency to
It's crazy

Only time I fall
Is when I feel
Only time they notice
I dissapear
And I can't go back
Without a counter attack
And I can't turn around

It's my mothers pride
My mothers pride

So I'm close to somewhere else
But we're not going there
We scan the forest floors
Looking worse for wear
For a life outside of ours
Cos we are too shallow
And to brave to hide our scars
And step in ones shelter

I am protective over you
And the stories re-enact
Getting.... from the smallest of contact

No currency to
It's crazy

Only time I fall
Is when I feel
Only time they notice
I dissapear
And I see her
When I see her
When I see her everyday

Only time I fall
Is when I feel
Only time they notice
I dissapear
And I see her
When I see her
When I see her every.

Lời Việt

We Were Friends | Ellie Goulding

Lặng lẽ, chúng ta là bạn
Bảo vệ tổ quốc khỏi nhưng kẻ phản bội và lề thói mới
Anh nơi biên cương
Tôi ở nơi bờ biển
Tôi còn nhớ rất rõ những gì kẻ thù đã dạy cho ta
Như những tên tổng thống và những gã phi công
Ta nhắm mắt làm ngơ
với những lá thư vuột qua
Tung bay trên vùng trời

Nơi đó con vật làm bằng giấy
Báo hiệu hiểm nguy
Chúng tiến hóa
Và thế giới là chốn xa lạ
Không tiền tệ
Thật điên loạn

Chỉ khi tôi gục ngã
Tôi mới cảm nhận được...
Và khi họ biết
Tôi đã biến mất
Không thể quay lại
Nếu không có ai ngăn chặn
Tôi chẳng thể quay lại

Đó là lòng kiêu hãnh của mẹ tôi
Lòng kiêu hãnh của me...

Tôi gần lắm với một nơi nào khác
Nhưng ta sẽ chẳng thể tới đó
Lướt qua những thảm rừng xanh
Tìm những thứ tồi tệ mặc vào
Cho một cuộc sống bên ngoài
Bởi vì ta quá nông cạn
Và quá can đảm che dấu những vết sẹo
Và dấn bước vào những nơi trú ấn

Tôi sẽ bảo vệ anh
Và câu truyện lại hiện ra
Bắt đầu từ những liên hệ bé nhó nhất

Không có thước đo định lượng nào cả
Thật điên loạn

Chỉ khi tôi gục ngã
Tôi mới cảm nhận được...
Và khi họ biết
Tôi đã biến mất
Không thể quay lại
Nếu không có ai ngăn chặn
Tôi chẳng thể quay lại
Và tôi nhìn thấy bà
Khi tôi nhìn thấy bà mỗi ngày

Chỉ khi tôi gục ngã
Tôi mới cảm nhận được...
Và khi họ biết
Tôi đã biến mất
Không thể quay lại
Nếu không có ai ngăn chặn
Tôi chẳng thể quay lại
Và tôi nhìn thấy bà
Khi tôi nhìn thấy bà mỗi ngày

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.