HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Angel Fire | Dolores O'riordan tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Angel Fire | Dolores O'riordan

Another lonely night in December
(Jaweh, Jaweh, Jaweh)
It is the time of year people remember
(Jaweh, Jaweh)
I can't find a word to say to you
I can't comprehend, I can't relate to you

Plain to see no flies on me
Take me higher Angel Fire
Take me where I want to go
Teach me things I need to know
Plain to see no flies on me
Take me higher Angel Fire
Take me where I want to go
Teach me things I need to know

I'm knowing this could be our last event
(Jaweh, Jaweh, Jaweh)
I'm knowing I am your youngest descent
I don't want to know your pain
I don't want to play the game

Plain to see no flies on me
Take me higher Angel Fire
Take me where I want to go
Teach me things I need to know
Plain to see no flies on me
Take me higher Angel Fire
Take me where I want to go
Teach me things I need to know

I can't find a word to say to you
I can't comprehend, I can't relate to you

Plain to see you faithfully
Take me higher Angel Fire
Take me where I want to go
Teach me things I need to know
Can't you see you're made for me
Take me higher Angel Fire
Take me where I want to go
Teach me things I need to know
Can't you see you're made for me
Take me higher Angel Fire
Take me where I want to go
Teach me things I need to know

(Who knows)

Lời Việt

Angel Fire | Dolores O'riordan

Lại một đêm tháng mười hai cô đơn nữa
Jaweh, Jaweh, Jaweh
Là khoảng thời gian người ta hay cảm thấy nhớ
Jaweh, Jaweh
Chẳng thể nói lên lời
Con chẳng hiểu nên cũng không biết kể cho ngài thế nào cả

Rõ là con cũng được việc đấy chứ
Hãy đưa con lên cao hơn cả ngọn lửa thiên thần
Hãy đưa con đến nơi con muốn
Dạy con những điều con cần phải biết
Rõ là con cũng được việc đấy chứ
Hãy đưa con lên cao hơn cả ngọn lửa thiên thần
Hãy đưa con đến nơi con muốn
Dạy con những điều con cần phải biết

Con biết đây có thể là kết cục cuối cùng
Jaweh, Jaweh, Jaweh
Con biết con là thế hệ trẻ nhất của ngài
Con không muốn biết nỗi đau của ngài
Con không muốn tiếp cục trò chơi này nữa

Rõ là con cũng được việc đấy chứ
Hãy đưa con lên cao hơn cả ngọn lửa thiên thần
Hãy đưa con đến nơi con muốn
Dạy con những điều con cần phải biết
Rõ là con cũng được việc đấy chứ
Hãy đưa con lên cao hơn cả ngọn lửa thiên thần
Hãy đưa con đến nơi con muốn
Dạy con những điều con cần phải biết

Chẳng thể nói lên lời
Con chẳng hiểu nên cũng không biết kể cho ngài thế nào cả

Luôn nhìn ngài bằng con mắt trung thành
Hãy đưa con lên cao hơn cả ngọn lửa thiên thần
Hãy đưa con đến nơi con muốn
Dạy con những điều con cần phải biết
Chắc ngài hiểu ngài xuất hiện là vì con
Hãy đưa con lên cao hơn cả ngọn lửa thiên thần
Hãy đưa con đến nơi con muốn
Dạy con những điều con cần phải biết
Chắc ngài hiểu ngài xuất hiện là vì con
Hãy đưa con lên cao hơn cả ngọn lửa thiên thần
Hãy đưa con đến nơi con muốn
Dạy con những điều con cần phải biết


Có ai đó biết

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.