HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Money (That's What I Want) (Empire Records Soundtrack) | Flying Lizards tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Money (That's What I Want) (Empire Records Soundtrack) | Flying Lizards

The best things in life are free
But you can give them to the birds and bees
I want money

(That's what I want)
That's what I want
(That's what I want)
That's what I want
(That's what I want)
That's what I want
(That's what I want)

You love gives me such a thrill
But your love won't pay my bills
I want money

(That's what I want)
That's what I want
(That's what I want)
That's what I want
(That's what I want)
That's what I want
(That's what I want)

Money don't get everything it's true
But what it don't get I can't use
I want money

(That's what I want)
That's what I want
(That's what I want)
That's what I want
(That's what I want)
That's what I want
(That's what I want)

I want money
I want lots of money
In fact I want so much money
Give me your money
Just give me money

Lời Việt

Money (That's What I Want) (Empire Records Soundtrack) | Flying Lizards

Điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống là được tự do
Nhưng bạn có thể tặng chúng cho những chú chim và ong đấy
Tôi muốn có tiền

( Đó là những gì tôi muốn)
( Đó là những gì tôi muốn)
( Đó là những gì tôi muốn)
( Đó là những gì tôi muốn)
( Đó là những gì tôi muốn)
( Đó là những gì tôi muốn)
( Đó là những gì tôi muốn)

Tình yêu bạn trao cho tôi chỉ như một cơn rùng mình
Nhưng tình yêu của bạn sẽ chẳng trả tiền cho cái hóa đơn của tôi
Tôi muốn có tiền

( Đó là những gì tôi muốn)
( Đó là những gì tôi muốn)
( Đó là những gì tôi muốn)
( Đó là những gì tôi muốn)
( Đó là những gì tôi muốn)
( Đó là những gì tôi muốn)
( Đó là những gì tôi muốn)

Không phải có tiền là có tất cả, sự thật là như vậy
Nhưng sẽ chẳng có gì nếu tôi không dùng nó
Tôi muốn có tiền

( Đó là những gì tôi muốn)
( Đó là những gì tôi muốn)
( Đó là những gì tôi muốn)
( Đó là những gì tôi muốn)
( Đó là những gì tôi muốn)
( Đó là những gì tôi muốn)
( Đó là những gì tôi muốn)

Tôi muốn có tiền
Tôi muốn thật nhiều tiền
Sự thật là tôi muốn có thật nhiều tiền
Đưa tiền của bạn cho tôi
Đưa tiền cho tôi

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.