HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Map Of The World | Plain White T's tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Map Of The World | Plain White T's

The stars at night burn so bright
But where do I fit in?
Am I too small to matter at all?
Oh, where do I fit in?

Am I a dot on the map of the world?
Just a spot on the map of the world?
When I imagine the whole universe
Oh, where do I fit in?

The wind comes through, singing the blues
But where do I fit in?
The autumn trees dance with the breeze
But where do I fit in?

Am I a dot on the map of the world?
Just a spot on the map of the world?
When I imagine the whole universe
Oh, where do I fit in?

Wish I may, wish I might
Find some answers here tonight
Tell me, is there something out there?
Is there more than I can see?
I don't know what I believe
Tell me, is there something out there?
Anything out there?

Am I a dot on the map of the world?
Just a spot on the map of the world?
When I imagine the whole universe
Oh, where do I fit in?

Am I a dot on the map of the world?
Just a spot on the map of the world?
When I imagine the whole universe
Where do we all fit in?

Lời Việt

Map Of The World | Plain White T's

Những ngôi sao rực sáng trên bầu trời đêm
Nhưng nơi nào là dành cho tôi?
Liệu tôi có quá thấp cổ bé họng để làm nên chuyện không?
Nơi nào là dành cho tôi đây?

Liệu có phải tôi chỉ là một điểm nhỏ trên bản đồ thế giới không?
Chỉ là một điểm nhỏ trên bản đồ?
Khi tôi mơ tưởng đến vũ trụ to lớn
Nơi nào là nơi dành cho tôi đây?

Gió thổi lướt qua, cất khúc nhạc của bầu trời
Nhưng nơi nào là dành cho tôi đây?
Những hàng cây khi thu về vũ lên cùng gió
Nhưng nơi nào là dành cho tôi đây?

Liệu có phải tôi chỉ là một điểm nhỏ trên bản đồ thế giới không?
Chỉ là một điểm nhỏ trên bản đồ?
Khi tôi mơ tưởng đến vũ trụ to lớn
Nơi nào là nơi dành cho tôi đây?

Ước tôi có thể, ước tôi có thể
Tìm được câu trả lời ở đây ngay đêm nay
Nói tôi nghe đi, có gì ngoài đó?
Chẳng biết đức tin của tôi là gì?
Nói tôi nghe đi, có gì ngoài đó?
Liệu có gì ngoài đó không?

Liệu có phải tôi chỉ là một điểm nhỏ trên bản đồ thế giới không?
Chỉ là một điểm nhỏ trên bản đồ?
Khi tôi mơ tưởng đến vũ trụ to lớn
Nơi nào là nơi dành cho tôi đây?

Liệu có phải tôi chỉ là một điểm nhỏ trên bản đồ thế giới không?
Chỉ là một điểm nhỏ trên bản đồ?
Khi tôi mơ tưởng đến vũ trụ to lớn
Nơi nào là nơi dành cho tôi đây?

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.