HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Shout At The Devil | Hollywood Undead tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Shout At The Devil | Hollywood Undead

"Shout At The Devil"

[Motley Crue cover]

Shout shout shout
Shout shout shout
Shout at the devil

[J-Dog & Charlie Scene:]
He's the wolf screaming lonely in the night
He's the blood stain on the stage
He's the tear in your eye
Being tempted by his lies
He's the knife in your back
He's rage
He's the razor to the knife
Oh, lonely is our lives
My head's spinnin' round and round
But in the seasons of wither
We'll stand and deliver
Be strong and laugh and

[Chorus:]
Shout shout shout
Shout at the devil
Shout shout shout

[J3T & Funny Man:]
He'll be the love in your eyes
He'll be the blood between your thighs
And then have you Crying for more
He'll put strength to the test
He'll put the thrill back in bed
Sure you've heard it all before
He'll be the risk in the kiss
Might be anger on your lips
Might run scared for the door
But in seasons of wither
We'll stand and deliver
Be strong and laugh and

Shout shout shout
Shout at the devil
Shout shout shout
Shout at the devil

He's the wolf screaming lonely in the night
He's the blood stain on the stage
He's the tear in your eye
Being tempted by his lies
He's the knife in your back
He's rage
He's the razor to the knife
Oh, lonely is our lives
My head's spinnin' round and round
But in the seasons of wither
We'll stand and deliver
Be strong and laugh and

Shout shout shout

Lời Việt

Shout At The Devil | Hollywood Undead

Hét lên, hét lên, hét lên
Gào lên, gào lên, gào lên
Thét vào mặt lũ quỷ

[J-Dog & Charlie Scene:]
Hắn là con sói gào thét trong đêm đen cô độc
Hắn là vết máu trên sàn
Hắn là giọt lệ trong đôi mắt em
Bị cám dỗ bởi những lời lừa dối
Hắn là con dao đâm sau lưng em
Hắn là cơn thịnh nộ
Hắn là lưỡi dao sắc nhọn
Cô đơn trong cuộc đời
Tâm trí ta chao đảo
Nhưng từng mùa trôi qua khô héo
Ta vẫn sẽ đứng vững và giữ lời hứa
Mạnh mẽ và cứ cười lên

[Chorus]
Hét lên, hét lên, hét lên
Gào lên, gào lên, gào lên
Thét vào mặt lũ quỷ

[J3T & Funny Man:]
Hắn sẽ là tình yêu trong mắt em
Hắn sẽ là máu chảy trên bắp đùi em
Và rồi hắn sẽ khiến em khóc nhiều thêm nữa
Hắn sẽ dồn sức mạnh vào cuộc thử nghiệm
Hắn sẽ làm em run lên trên giường
Chắc chắn là em đã nghe thấy điều này rồi
Hắn là sự liều lĩnh trong nụ hôn
Có thể là cơn giận dữ trên bờ môi
Có thể chạy một cách đầy sợ hãi tới cánh của
Nhưng từng mùa trôi qua tàn úa
Ta vẫn đứng vững và giữ lời hứa
Vẫn mạnh mẽ và cứ cười lên

Gào lên, gào lên, gào lên
Thét vào mặt lũ quỷ
Gào lên, gào lên, gào lên
Thét vào mặt lũ quỷ

Hắn là con sói gào thét trong đêm đen cô độc
Hắn là vết máu trên sàn
Hắn là giọt lệ trong đôi mắt em
Bị cám dỗ bởi những lời lừa dối
Hắn là con dao đâm sau lưng em
Hắn là cơn thịnh nộ
Hắn là lưỡi dao sắc nhọn
Cô đơn trong cuộc đời
Tâm trí ta chao đảo
Nhưng từng mùa trôi qua khô héo
Ta vẫn sẽ đứng vững và giữ lời hứa
Mạnh mẽ và cứ cười lên

Hét lên, hét lên, hét lên

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.