HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Texas In The Mirror | Michelle Branch tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Texas In The Mirror | Michelle Branch

I remember driving in our car
Forty miles outside of
Where we're going but I don't know where we are
Miles away from nothing

Funny how things can change so fast
I thought I knew so much more
Before we left
Searching for answers on the map
Texas in the mirror

Mama, where are we going
Feels like we are slowing down
The sky is getting closer
To the ground, to the ground

It's Texas in the mirror

Looking for a reason in her eyes
She sings along with Elvis
Turned around and never asking why
We left it all behind us

Funny how things can change so fast
I thought I knew so much more
Before we left

Texas in the mirror

Mama, where are we going
Feels like we are slowing down
The sky is getting closer
To the ground, to the ground

(instrumental break)

Mama, where are we going
Feels like we are slowing down
The sky is getting closer
To the ground, to the ground

Mama, where are we going
Feels like we are slowing down
The sky is getting closer
To the ground, to the ground
To the ground, to the ground
To the ground, to the ground

It's Texas in the mirror

Just Texas in the mirror
I remember driving in our car
Forty miles outside of
Where we're going but I don't know where we are

Lời Việt

Texas In The Mirror | Michelle Branch

Con nhớ khi chúng ta rong ruổi trong xe
40 dặm đường để đến đó
Nhưng con không biết chúng ta đang ở đâu
Hàng dặm đường dài chẳng vì gì cả

Thật hài hước sao mọi thứ thay đổi nhanh đến thế
Con nghĩ con biết rất nhiều thứ
Trước khi chúng ta bỏ đi
Để kiếm tìm câu trả lời trên bản đồ
Texas kia kìa

Mẹ ơi chúng ta đang đi đâu vậy
Có vẻ nhưng chúng đang chậm lại
Bầu trời như gần hơn
Gần như chạm đất rồi...

Đó chính là Texas đó

Kiếm tìm một lí do trong đôi mắt bà
Bà song ca với Elvis
Quay một vòng và chẳng bao giờ thắc mắc
Sao chúng ta lại bỏ lại mọi thứ

Thật hài hước sao mọi thứ thay đổi nhanh đến thế
Con nghĩ con biết rất nhiều thứ
Trước khi chúng ta bỏ đi

Texas kia kìa

Mẹ ơi chúng ta đang đi đâu vậy
Có vẻ nhưng chúng đang chậm lại
Bầu trời như gần hơn
Gần như chạm đất rồi...

(instrumental break)

Mẹ ơi chúng ta đang đi đâu vậy
Có vẻ nhưng chúng đang chậm lại
Bầu trời như gần hơn
Gần như chạm đất rồi...

Mẹ ơi chúng ta đang đi đâu vậy
Có vẻ nhưng chúng đang chậm lại
Bầu trời như gần hơn
Gần như chạm đất rồi...
Gần như chạm đất rồi...
Gần như chạm đất rồi...

Đó chính là Texas đó

Texas kia kìa
Con nhớ khi chúng ta rong ruổi trong xe
40 dặm đường để đến đó
Nhưng con không biết chúng ta đang ở đâu

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.