HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Fable of Dreams | Lunatica tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Fable of Dreams | Lunatica

Sometimes in heaven a fable is born
Nobody knows where it comes from
It gives us strength and it tells us of love
And everyone of us is touched in their hearts
It may enrich us or pull us down so far
But life is not always black and white

Let me believe it, let my eyes see
Each day a new page is written, I know
Therefore this fable, it will never end
Because it's the fable of dreams

Hope for the hopeless and light for the blind
If we let this message reach our minds
It may enrich us or pull us down so far
And live can be more than black and white

Let me believe it, let my eyes see
Each day a new page is written, I know
Therefore this fable, it will never end
Because it's the fable of dreams

Hold on to belief, hear the call of the fable
The fable of dreams

Let me believe it, let my eyes see
Each day a new page is written, I know
Therefore this fable, it will never end
Because it's the fable of dreams


Lời Việt

Fable of Dreams | Lunatica

Đôi khi một truyền thuyết được sinh ra trên thiên đàng
Không ai biết nó đến từ đâu
Nó cho chúng ta sức mạnh và chỉ bảo chúng ta về tình yêu
Và tất cả chúng ta xúc động tận đáy lòng
Nó có thể làm ta tốt hơn hoặc hạ thấp ta
Nhưng cuộc sống không lúc nào cũng chỉ có màu đen và trắng

Hãy để tôi tin, để mắt tôi thấy
Mỗi ngày là là một trang mới được viết lên, tôi biết
Vì thế truyền thuyết này sẽ không bao giờ kết thúc
Bởi vì nó là truyền thuyết của những giấc mơ

Nguồn hy vọng cho niềm tuyệt vọng và ánh sáng cho sự mù quáng
Nếu chúng ta để lời nhắn ấy chạm đến tâm trí
Nó có thể làm ta tốt hơn hoặc hạ thấp ta
Và cuộc sống nhiều hơn màu đen và trắng

Hãy để tôi tin, để mắt tôi thấy
Mỗi ngày là là một trang mới được viết lên, tôi biết
Vì thế truyền thuyết này sẽ không bao giờ kết thúc
Bởi vì nó là truyền thuyết của những giấc mơ

Giữ lấy niềm tin, nghe theo tiếng gọi của truyền thuyết
truyền thuyết của những giấc mơ

Hãy để tôi tin, để mắt tôi thấy
Mỗi ngày là là một trang mới được viết lên, tôi biết
Vì thế truyền thuyết này sẽ không bao giờ kết thúc
Bởi vì nó là truyền thuyết của những giấc mơ

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.