HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Pants | Randy Newman tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Pants | Randy Newman

Gonna take off my pants
Gonna take off my pants
Gonna take off my pants
Gonna take off my pants
And your mama can't stop me
And your papa can't stop me
And the police can't stop me
No one can stop me
Gonna do it right now
Gonna do it right now
I'm gonna take off my pants
Gonna take off my pants
And your teachers can't stop me
And your priests can't stop me
And your firemen can't stop me
And the President can't stop me
Will you take off my pants?
Will you take off my pants?

Lời Việt

Pants | Randy Newman

Anh sẽ cởi quần ra
Anh sẽ cởi quần ra
Anh sẽ tuột luôn quần ra
Sẽ cởi quần ra
Và mẹ em không thể ngăn anh đâu
Và ba em cũng không ngăn anh được
Và gã cãnh sát cũng không thể ngừng anh lại
Không ai ngăn anh lại được
Anh sẽ làm thế ngay đây
Anh sẽ làm thế ngay lúc này đây
Anh sẽ cởi tuột quần ra
Sẽ cởi quần ra
Và cô giáo em cũng không thể ngăn anh
Gã thầy tu cũng thể làm anh ngừng lại
Anh cảnh sát cứu hỏa cũng không thể ngăn anh
Lão tổng thống cũng không thể ngừng anh lại
Em sẽ cởi quần anh ra chứ?(x2)

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.