HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Tvoi Shagi / Твои шаги | Batyrhan Shukenov / Батырхан Шукенов tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Tvoi Shagi / Твои шаги | Batyrhan Shukenov / Батырхан Шукенов

.-= Kazakh =-.


Твои шаги"Я приду на край заката
Ожиданием распятый
Навсегда забуду день, что потерял
Научу себя не слышать
Научу себя не видеть
Как будто в мире больше нет тебя

Я каждый день встречаю
На алтаре печали
И цветы целую, что любила ты
И днями и ночами
Часы не замечая
Снова, снова, снова жду твои шаги
Твои шаги...

Не пою, не засыпаю
Помню то, что забываю
И брожу ночами словно под водой
В облаках дома не строю
Видно он того не стоит
Я научили себя не быть собой

Я каждый день встречаю
На алтаре печали
И цветы целую, что любила ты
И днями и ночами
Часы не замечая
Снова, снова, снова жду твои шаги

Я каждый день встречаю
На алтаре печали
И цветы целую, что любила ты
И днями и ночами
Часы не замечая
Снова, снова, снова жду твои шаги
Твои шаги..."


.-= English =-.

Your footsteps


" I will arrive at the edge of the twilight/sunset
Crucified by expectation
I will forget forever the day I lost
I will learn not to hear/listen to myself
I will learn not to see/look at myself
As if you were no longer in the world

Every day I will meet (?)
On the altar of sorrow
And I kiss the flowers that you loved
Both day and night
Not paying attention to the time
Again, again, again I await you footsteps
Your footsteps...

I don't sing, I don't sleep
I remember what I'm forgetting
And I wander in the night as if under water
I'm not making a home in the clouds (?)
It's obviously not worth it
I learned not even to be myself (?) "

Lời Việt

Tvoi Shagi / Твои шаги | Batyrhan Shukenov / Батырхан Шукенов

Bước chân em đi


Anh sẽ đến bên bờ vực hoàng hôn
Bị hành hạ vì sự mong đợi mòn mỏi
Anh sẽ vĩnh viễn quên đi cái ngày anh đánh mất
Anh cũng học cách tự nhìn lại bản thân
Như thể em không còn trên cõi đời này.

Ngày ngày, anh sẽ gặp em tại bàn thờ buồn khổ
Và hôn lên những bông hoa em yêu
Cả lúc ngày và đêm
Không thèm để ý đến thời gian
Lần nữa, lần nữa, anh lại chờ đợi dấu chân em
Bước chân em đi...

Anh không hát, không ngủ
Vẫn còn nhớ những gì anh sắp quên đi
Và lang thang trong đêm như thể dưới mặt nước
Anh cũng sẽ không tạo dựng một mái nhà tận trên mây
Thật rõ ràng, chẳng đáng thế
Anh đã học cách để không còn là anh.

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.