HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Move You | The Urgency tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Move You | The Urgency

When the knight you left wakes up,
And recalls your folly,
You won't have time to right the wrongs,
And you'll be sorry...

[Chorus]
I tried so hard to move you,
To make you feel as I do.
The ground below's not sound now,
Babe, it's givin' way!

And when your knight in armour falls,
Oh will you follow?
But when you opened up his head,
The suit was hollow...

[Chorus]

'Fight', the good King said,
'Ride the horse', he said,
Notorious, notorious! x2

When I am King you'll have your throne.
And I will burn it.

[Chorus]

Lời Việt

Move You | The Urgency

Khi chàng kị sĩ mà bạn bỏ rơi tỉnh giấc,
và gợi lại cơn điên loạn nơi bạn,
Bạn sẽ không có thời gian mà sửa những lỗi sai,
Và bạn sẽ lấy làm tiếc...

[Điệp khúc]
Tôi đã rất cố gắng để khiến bạn cảm động,
Để làm cho bạn cảm nhận giống như tôi..
Nền đất dưới chân giờ không còn vững chãi nữa,
Cậu bé, nó đang phản bội ta!

Và khi chàng kị sĩ của bạn trong bộ áo giáp ngã xuống,
Ôi, bạn sẽ ngã theo chứ?
Nhưng khi bạn giở chiếc mũ của hắn lên,
Thì bộ áo giáp ấy trống rỗng…

[Điệp khúc]

'Hãy chiến đấu đi', vị vua anh minh nói,
‘Cưỡi con chiến mã đi, ông ta nói,
Hiển nhiên, hiển nhiên! x2

Khi tôi là vua, bạn sẽ có được ngai vàng của riêng mình.
Và tôi sẽ phá hủy nó.

[Điệp khúc]

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.