HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Human | Craig David tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Human | Craig David

To the heart, tick tock you don't stop, stop X 8

Come on, baby, dry your eyes
Wipe your tears
Never meant to see you cry
Craig David's on the rise (uh-uh)
Check it out

I wouldn't ever try to hurt you
I just needed someone to hold me
To fill this void while you were gone
to fill this space of emptiness (oh lady)

Chorus
I'm only human
Of flesh and blood I'm made
I'm only human (what what?)
Born to make mistakes (tell me whatcha gonna do?)

if you wanna say goodbye
That's your deal (whatcha gonna do)
I'll just have to settle my time
Till you're near (lady)

I wouldn't ever try to hurt you (nah-nah, nah-nah)
I just needed someone to hold me (to hold me, yeah, yeah)
To fill this void while you were gone (whatcha gonna do?)
To fill this space of emptiness (oh lady)
Check it out and we don't stop

I'm only human (to the, to the)
Of flesh and blood I'm made (to the heart, tick tock you don't stop, stop)
I'm only human
Born to make mistakes

To the heart, tick tock you don't stop, stop X 9
Craig David's on the rise (uh-uh, check it out)

Check it out
I'm only human
What am I suppose to feel
I'm only human (lady, lady)
I'm only human what am I suppose to do
Born to make mistakes (I'm born to make mistakes)

I'm only human (i'm only human)
I'm only human
What am I suppose to do now baby (what am I suppose to do?)
I'm only human (I'm only human)
What am I supposed to do (lady)
Human lady, human, human baby
I'm only human hey lady, hey lady
What am I supposed to do?
I'm only human (I'm only human)
Born to make mistakes

Chorus to fade

Lời Việt

Human | Craig David

Tới trái tim, tíc tắc, bạn ơi, đừng dừng lại, dừng lại (x8 )

Cố lên, cưng ơi, lau khô đôi mắt em nào
Lau khô dòng lệ của em
Không bao giờ muốn nhìn thấy em khóc cả
Craig David đang tiến lên (uh-uh)
Nghe nhé!

Anh sẽ chẳng bao giờ cố làm tổn thương em
Anh chỉ cần một ai đó để ôm lấy anh
Để lấp đầy khoảng trống lúc em đã ra đi
Để lấp đầy khoảng rỗng này (ôi, vợ ơi)

Điệp khúc:
Anh chỉ là con người
Được tạo ra từ thịt và máu
Anh chỉ là con người (cái gì, cái gì?)
Sinh ra để phạm sai lầm (nói cho anh biết em sẽ làm gì?)

Nếu em muốn nói lời chia tay
Đó là cách giải quyết của em (em sẽ làm gì?)
Anh sẽ chỉ phải xếp lại thời giờ của mình
Đến khi em lại ở gần (vợ à)

Anh sẽ chẳng bao giờ cố làm tổn thương em
(nah-nah, nah-nah)
Anh chỉ cần một ai đó để ôm lấy anh (để ôm anh, yeah, yeah)
Để lấp đầy khoảng trống lúc em đã ra đi (em sẽ làm gì?)
Để lấp đầy khoảng rỗng này (ôi, vợ ơi)
Lắng nghe nhé và chúng tôi không dừng lại đâu.

Anh chỉ là con người (tới cái, tới cái)
Được tạo ra từ thịt và máu (tới trái tim, tíc tắc, bạn ơi, đừng dừng lại, dừng lại)
Anh chỉ là con người
Sinh ra để phạm sai lầm (anh được sinh ra để phạm sai lầm).

Tới trái tim, tíc tắc, bạn ơi, đừng dừng lại, dừng lại (x9)
Craig David đang tiến lên (uh-uh, nghe nhé!)

Lắng nghe nhé!
Anh chỉ là con người
Được tạo ra từ thịt và máu
Anh cảm thấy thế nào đây?
Anh chỉ là con người (vơ, vợ à)
Anh chỉ là con người, anh phải làm gì đây ?
Sinh ra để phạm sai lầm (anh được sinh ra để phạm sai lầm).

Anh chỉ là con người (anh chỉ là con người)
Anh chỉ là con người
Giờ anh phải làm gì đây cưng? (giờ anh phải làm gì đây? )
Anh chỉ con người (anh chỉ là con người)
Anh phải làm gì đây ? (vợ ơi)
Con người, vợ ơi, con người, con người, cưng à
Anh chỉ con người, hey vợ, hey vợ
Anh phải làm gì đây?
Anh chỉ con người (anh chỉ là con người)
Sinh ra để phạm sai lầm.

Chorus to fade

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.