HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Human | Ellie Goulding tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Human | Ellie Goulding

Human behave yourself,
you have burst at the seams
let it all fall out open your mouth
often I lie wide awake,
think of things I can make
but I don’t seem to have the parts to build them
Human I wonder why you’re a better make than I could ever build or create,
you know not love or hate
I am so scared of what will kill me in the end for I am not prepared,
I hope I will get the chance to be someone,
to be human,
look what we’ve done,
look what we’ve done.

I would give my life, to be human
I would give my life, to be human
I would give my life, to be human
I would give my life, to be.

Human I’m trying to come clean,
I will be a better me,
I will not drink until I’m dead
I’ll make the most of it.
I don’t know what it’s like to be alive,
to say goodbye,
to cry a thousand tears because my ears won’t listen

Human I’m trying not to lose my faith in you,
I’ve sussed out all that I’ve seen through,
I’ve sailed an ocean.

I am so scared of what I’ll look like in the end for I am not prepared,
I hope I will get the chance to be someone
to be human,
look what we’ve done,
look what we’ve done.

I used to hear it all so loud,
the sound of my heart breaking.
The truth is waiting to be found,
I trust that I will take it.

I would give my life,
I would give my life,
I would give my life,
I would give my life,
I would give my life, to be
I would give my life, to be
I would give my life, to be
I would give my life, to be (human).

Lời Việt

Human | Ellie Goulding

Con người biết cách cư xử,
Bạn phải tháo bật các mối vá
Hãy để tất cả rơi ra ngoài, há miệng bạn ra nào!
Thường tôi nằm thức trắng
Nghĩ về những thứ tôi có thể tạo ra
Nhưng có vẻ tôi không có các bộ phận để xây dựng chúng
Con người ơi! tôi tự hỏi tại sao bạn là hình hài tốt hơn thứ tôi có thể từng xây dựng hay tạo ra,
Bạn biết đừng yêu hay ghét
Tôi rất sợ hãi về điều gì sẽ giết hại tôi cuối về sau vì tôi không có chuẩn bị,
Tôi hy vọng tôi sẽ có cơ hội được là một ai đó,
là con người,
Nhìn những gì ta đã làm,
Nhìn những gì ta đã làm.

Tôi sẽ cho đi đời mình, để được là con người
Tôi sẽ cho đi đời mình, để được là con người
Tôi sẽ cho đi đời mình, để được là con người
Tôi sẽ cho đi đời mình, để được là...

Con người ơi! tôi đang cố để thú nhận,
Tôi sẽ tôi tốt hơn
Tôi sẽ không uống đến khi tôi chết
Tôi sẽ tận dụng tối đa nó.
Tôi không biết còn đang sống là thế nào,
để nói lời tạm biệt,
Khóc một nghìn giọt lệ vì đôi tai của tôi sẽ chẳng lắng nghe.

Con người ơi, tôi đang cố để không đánh mất lòng tin của tôi nơi bạn,
Tôi đã vượt qua tất cả những thứ mà tôi đã nhìn thấu
Tôi đã từng lướt qua một đại dương.

Tôi rất sợ hãi về điều gì sẽ giết hại tôi cuối về sau vì tôi không có chuẩn bị,
Tôi hy vọng tôi sẽ có cơ hội được là một ai đó,
là con người,
Nhìn những gì ta đã làm,
Nhìn những gì ta đã làm.

Tôi đã từng nghe thấy nó, tất cả quá inh ỏi,
Âm thanh của trái tim đang tan vỡ
Sự thật là đang chờ đợi để được tìm thấy,
Tôi tin tưởng rằng mình sẽ lấy nó.

Tôi sẽ cho đi đời mình
Tôi sẽ cho đi đời mình
Tôi sẽ cho đi đời mình
Tôi sẽ cho đi đời mình
Tôi sẽ cho đi đời mình, để được là...
Tôi sẽ cho đi đời mình, để được là...
Tôi sẽ cho đi đời mình, để được là...
Tôi sẽ cho đi đời mình, để được là... (con người).

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.